Mijn vrouw annie
Mag zij de eeuwige rust vinden na een lang ziekbed,mijn broer Willie dat hij de rust mag vinden bij de heer