Voor alle mensen getroffen door het corona virus. Zegen hen Jezus en wees met hen. Behoed ons voor ziekte en rampspoed. Dank u Jezus!