Zij zegt zo met Jezus te gaan en toch heeft ze gedachten haar leven wegens ziekte te willen beeindigen. Vader geeft haar de kracht in Jezus verder te gaan, zijn weg van liefde. Ontferm u over haar, door Jezus Christus, dank u.