Voor een goede gezindheid onder de mensen, dat het verplicht op elkaar aangewezen zijn niet tot wanorde zal leiden. Dat we geduldig blijven, dit uit te zitten en onze verantwoordelijkheid naar andere mensen niet uit het oog verliezen.