Maria maak mij 20 jaar
Jezus maak mij 20 jaar
Maria maak mij jonger
Jezus maak mij jonger
Maria ik wil voor altijd blijven leven
Jezus ik wil voor altijd blijven leven
Daar om wil ik weer 20 jaar zijn