Ik doe een gebedje voor mijn moeder
Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk komen
Uw wil geschiede op aarde
Zo als in de hemel
Geef ons Heden ons dagelijks
Brood
En ver geef ons onze schuld
Zo als ook wij aan anderen hun
Schuld vergeven
En leid ons niet in bekoring
Maar ver los ons van het
Kwade amen amen