Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk komen
Uw wil geschiede op aarde
Zo als in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En ver geef ons onze schuld
Zo als ook wij aan anderen hun
Schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring
Maar ver los ons van het kwade amen amen