Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk komen
Uw wil geschiede op aarde
Zo als in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks
Brood
En ver geef ons onze schuld
Zo als ook wij aan anderen hun
Schuld vergeven
En leid ons niet in bekoring
Maar ver los ons van het kwade
Amen
Jezus laat coronavirus stoppen
Ik ga Jezus van kruis bidden
Dat Coronavirus weg gaat