een slagingskans studie carriere doelen wensen doorzettingsvermogen intellect concentratie luck succes gezondheid vrede harmonie leiderschap verbeeldingskracht denk groter droom groter levenskracht happiness
gezond realistisch denken denkvermogen leervermogen werkvermogen dat ik een blij wijs gelukkig mens mag zijn en de versandige keuzes mag maken in een roerige wereld vol problemen oorlog ziekte corruptie fraude oneerlijkheid misbruik van macht eerzucht klimaatproblemen pandemieen , verlichting enlightment , progressie,
levensenergie, prana , chi, yin en yang, balans , temperance, justice, health, peace, urbi et orbi, godschildren