Laten wij bidden voor alle zielen in het vagevuur. Vooral voor degenen die Gods barmhartigheid het meeste nodig hebben.