Liefdevol alles goeds , kracht en gezondheid ,vrijwaart van ellende en ongelukken , dat mijn diepste wens uitkomt ,