Goede
U hebt Uw licht ontstoken
in de heilige Clara,
waardoor zij vol liefde
de weg is gegaan
van Uw Zoon,
onze Heer
In mildheid en liefde
heeft Hij op haar voorspraak
veel mensen geholpen.

Ik vraag U,mogen mijn wensen uitkomen