Dank u Heer, dat U mijn gebed hebt verhoord: dat mijn zusje in California haar oogoperatie goed heeft mogen doorstaan.
Dat ze nu maar spoedig hersteld met Uw Hulp en Uw Zegen.
Blijf haar altijd nabij en Zegen haar, haar woning en omgeving.
Dat zij een gelukkig en goed leven mag leiden mat lieve mensen om haar heen, die haar steunen en voor/met haar bidde,
Dank U, Heer