Dat mijn zusje de oogoperatie goed heeft mogen doorstaan, die zojuist heeft plaats gevonden in California en dat ze ook in februari a.s. de staaroperatie goed mag ondergaan.
Dat ze er spoedig en goed van herstelt en dat de Goede God de handen van de chirurg Zegenen Zal.

Dank voor de mogelijkheid om dit kaarsje te mogen opsteken.

Met eerbiedwaardige groet,

mw. R. Eimers