Syrië wordt wel de bakermat van het christelijk geloof genoemd, omdat de apostel Paulus hier zijn zendingstocht door Klein-Azië begon. Bekend uit het Bijbelboek Handelingen van de apostelen is het verhaal dat Paulus, de joodse christenvervolger, op weg naar Damascus een visioen kreeg, zich bekeerde en vervolgens het christendom ging prediken.

Nieuws

Aartsbisschop Aleppo: Emigratie bloedende wond

Lees meer
Project

“Een thuiskomst die we nooit vergeten”

Lees meer

Actuele projecten

Kerk in Nood financiert noodhulp voor vluchtelingen, steunt - waar mogelijk - de wederopbouw van huizen en helpt religieuzen met een toelage om te kunnen overleven. Ook steunt het de lokale Kerken in hun pastorale werk.

Project

“Een thuiskomst die we nooit vergeten”

Lees meer
Project

Bisschoppen Homs werken aan toekomst kinderen

Lees meer
Project

Khalil: 'Doorgaan studie hield me in leven tijdens oorlog'

Lees meer
Project

'Moedige moeders' in Syrië

Lees meer
Project

"We wilden ons huis niet verlaten, maar het dak viel op ons"

Lees meer
Project

“Vernieling van de harten genezen”

Lees meer
Project

Rasha: "Opeens was ik alleen met 2 kinderen"

Lees meer
Project

“Wederopbouw Homs teken van hoop”

Lees meer

Dossier in beeld

Actueel nieuws en persoonlijke verhalen

Al snel na het begin van de "Arabische lente" in 2010 waren er protesten tegen het regime van de Syrische president Assad. Hoewel Assad hervormingen en een nieuwe grondwet toestond, bleven de protesten tegen zijn bewind groeien - zelfs nadat deze bloedig werden neergeslagen. Terreurorganisaties als Islamitische Staat zagen hun kans schoon om zelf de macht te grijpen. Volgens sommigen is er daarom geen sprake van een Syrische burgeroorlog, maar van pogingen tot buitenlandse inmenging door regionale en internationale grootmachten, salafistisch extremisme en van terrorisme tegen de staat. Feit is dat in de grens van 400.000 Syrische doden werd bereikt en dat 1 op de 3 Syriërs geen huis meer heeft.

Wat kunt u doen