fbpx

Zusters Moeder Teresa mogen geen meer giften ontvangen

maandag, 03 januari 2022
Nieuws

De hoofdzetel van de missionarissen van Naastenliefde in Calcutta heeft aan haar verschillende kloosters en instellingen in India verboden om nog langer geld uit het buitenland te ontvangen. De congregatie, destijds opgericht door de later heilig verklaarde Moeder Teresa van Calcutta, wil zo sluiting voorkomen. De aankondiging komt er nadat de Indiase overheid bekend had gemaakt dat de aanvraag van de congregatie, die zich inzet voor de armsten en daklozen, voor het ontvangen van buitenlandse giften niet opnieuw was verlengd.

Het is onduidelijk waarom de aanvraag werd geweigerd. Mensenrechtenorganisaties wijzen wel erop dat er sinds het aantreden van de BJP, de hindoenationalistische partij van premier Nerendra Modi, in 2014 al honderden ngo’s op dezelfde manier werden aangepakt. Mee daardoor werd onder meer Amnesty International gedwongen om alle activiteiten in het land te staken.

De congregatie van de missionarissen van Naastenliefde werd in 1950 door Moeder Teresa in Calcutta opgericht en telt vandaag meer dan 300 vestigingen, actief in 133 landen. Nadat ze in 2003 zalig werd verklaard, volgde op 4 september 2016 haar heiligverklaring. Sinds de BJP aan de macht kwam, viel de congregatie in ongenade. Zo werd geprobeerd om de zusters, die zich onder meer inzetten voor de opvang van weeskinderen, te vervolgen voor mensenhandel. Recent was er een inval van de politie in een klooster, waarbij de agenten – tevergeefs – op zoek gingen naar bewijzen voor gedwongen bekeringen. Nog opvallend is overigens ook dat in de Nederlandstalige editie van Wikipedia de kritiek op Moeder Teresa even lang is als haar biografie en de uitleg over haar zalig- en heiligverklaring samen.

Ook elders in India laten de gevolgen van de recente opmerkelijke beslissing van de Indiase regering om de zogenaamde FCRA-licentie te herroepen zich voelen. Daardoor is niet langer buitenlandse steun toegelaten voor de congregatie van de missionarissen van de Naastenliefde en andere religieuze congregatie en caritatieve instellingen. Officieel komt het verbod van het ministerie voor Buitenlandse Zaken er op basis van enkele negatieve beoordelingen. Maar Indiase mensenrechtenorganisaties benadrukken dat er veel meer aan de hand is. Zij zijn ervan overtuigd dat de overheid onder impuls van hindoenationalisten en de regerende BJP de onafhankelijke werking van humanitaire organisaties aan banden probeert te leggen en onder controle probeert te krijgen.

In totaal, schrijft het Aziatische persagentschap Ucanews, werd recent de FCRA-licentie van niet minder dan 6.000 ngo’s herroepen. Daaronder ook internationaal prominente hulporganisaties als Oxfam. Amnesty International moest zijn activiteiten al langer fors terugschroeven toen de ngo het slachtoffer werd van een gelijkaardige beslissing. Officieel kunnen de getroffen ngo’s nog wel hulp verlenen en zelfs in aanmerking komen voor overheidssteun van de deelstaatregeringen. Maar er bestaat geen twijfel over dat dit ten koste gaat van hun onafhankelijkheid en dat willekeur daarbij onvermijdelijk is.

De bekende mensenrechtenactivist John Dayal van de All India Christian Council, zegt dat er een cynisch machtsspel wordt gespeeld op de kap van de armen. Hij wijst erop dat de maatregel niet alleen christelijke organisaties treft, maar net zo goed seculiere en islamitische organisaties. Een van de officiële redenen voor de negatieve beoordeling is dat die organisaties hulpverlening zouden misbruiken om hindoes te bekeren. Maar het is duidelijk dat de cynische weigering het resultaat is van het streven van radicale hindoegroepen om van India een hindoestaat te maken.

Bron: Ucanews/NDTV/The Guardian/Kerknet