fbpx

Zusters in Irak gaan door waar martelaren ophielden

Project
Dichtbij Mosoel, de Iraakse stad waar pr. Ragheed Ganni werd vermoord, werken de Ephremiet-zusters aan de wederopbouw van hun klooster en hun christelijke gemeenschap. Met uw hulp komt het Christendom op de Vlakte van Nineveh weer tot leven.

Baghdeda , ook bekend als Qaraqosh, ligt ongeveer 25 kilometer ten oosten van Mosul. Het is het centrum van het district Al-Hamdaniya en was de grootste christelijke stad op de Nineveh-vlakte vóór de invasie door Islamitische Staat (IS). In 2014 werd de stad bezet door IS en grotendeels verwoest. Duizenden Christenen ontvluchtten de stad en trokken naar door Koerden gecontroleerde deel van Irak, waar ze lange tijd als vluchtelingen een heenkomen vonden.

Bijna helft Christenen terug
Hoewel IS heeft geprobeerd het geloof in Irak te vernietigen, is het christelijke leven in Qaraqosh dankzij de door Kerk in Nood gesteunde wederopbouw niet verdwenen. Vandaag de dag is ongeveer 46% van de Christenen uit Baghdeda teruggekeerd. Per augustus 2019 zijn ongeveer 200 Syrisch-orthodoxe families, zo’n 900 personen, en 10.100 Syrisch-katholieke families, zo’n 24.800 mensen, teruggekeerd. Hoewel dit aantal hoger is dan aanvankelijk verwacht, zijn er zorgen over de toekomst. Vooral de vooruitzichten op een baan in Baghdeda zijn slecht, reden voor veel jongeren om in Koerdistan te blijven of naar het buitenland te vertrekken. De Kerk blijft echter een solide en hoopvolle aanwezigheid, die velen bemoedigt en het christelijk geloof in stand houdt.

Zusters brengen hoop
De Ephremiet-zusters, ook bekend als de Dochters van de Moeder van Barmhartigheid, zijn vernoemd naar de heilige Ephrem, die van bijzonder belang is in het oosterse christendom. Deze congregatie van actieve religieuzen werd in 1901 gesticht door de Syrisch-katholieke patriarch met als doel de behoeftigen te onderwijzen en te dienen. In 2010 stichtten ze hun eerste klooster in Irak. Vandaag aanvaarden ze novicen van alle riten, maar ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Syrisch-katholieke patriarch in Beiroet.

Klooster en kinderdagverblijf
Met uw bijdrage willen we het klooster van de Ephremiet-zusters helpen herstellen van de schade die het heeft geleden tijdens de bezetting door IS. Zo moet puin uit het gebouw verwijderd worden en moeten het elektriciteitssysteem, verlichting en sanitaire voorzieningen opnieuw geïnstalleerd worden. Ook het kinderdagverblijf van de zusters, dat grenst aan het klooster, moet weer bruikbaar gemaakt worden voor de opvang van 80 kinderen.

Helpt u mee zodat de zusters het pastorale werk onder de Christenen kunnen voortzetten waarvoor mensen als pr. Ragheed Ganni hun eigen leven hebben gegeven? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code 319-05-19. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.