Zet het pastorale werk van pater Frans voort

Project
Net als pater van der Lugt, die erop stond om bij de bevolking van Homs te blijven, staan de Jezuïeten sinds 2011, ondanks het geweld dat hen omringt, ten dienste van de kwetsbare mensen die in het land zijn gebleven. Ze proberen hun gemeenschappen te ondersteunen door hen de nodige psychologische, morele en financiële steun te geven.

De bevolking van Syrië is voor een deel nog steeds afhankelijk van de noodhulp die de Kerk biedt om te overleven, zoals voedsel, medicijnen of studiebeurzen. Maar het is de geestelijke steun die mensen in staat stelt hun leven zelf weer op te bouwen en van hun trauma’s te genezen. Vooral kinderen hebben veel geleden en zijn getroffen door het geweld van het conflict. Deze ‘verloren generatie’, opgegroeid in een omgeving van oorlog en conflict, is niet alleen beroofd van de basis van een eenvoudig leven. Ook hun opleiding en de ontwikkeling van hun geloof en geestelijk leven staat op achterstand.

Levensvreugde
De Jezuïeten in Homs helpen kinderen om te leren omgaan met hun emoties en behoeften en om hun levensvreugde te herwinnen. Het is een uitdaging die de paters aangaan door middel van pastorale activiteiten. Pater Vincent de Beaucoudrey, die zich inzet voor het jeugdapostolaat in Homs: “Ik hoop dat zo’n 800 jongeren van 6 tot 18 jaar oud en nog eens 150 jongeren de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de bijeenkomsten.” Zo kunnen we hun geestelijk leven en hun nabijheid tot de Kerk nieuw leven inblazen en hen helpen hun sociale leven, de band met hun land, hun gemeenschap en hun geloof te versterken. Het catecheseprogramma is opgedeeld in 3 projecten:

  • De opleiding van 90 activiteitenbegeleiders
  • Wekelijkse catechese voor 800 jongeren onder de 18 jaar en meer dan 200 universitaire studenten
  • Zomerkampen voor 300 leerlingen en 150 studenten

Opvang vluchtelingen 
Vanaf begin 2012 biedt het St. Petrus Centrum in de Vallei van de Christenen noodhulp aan vluchtelingen uit onder meer Homs. Het centrum steunt op een netwerk van lekenvrijwilligers, vooral bestaand uit jongeren, die zich richten op de ontheemden. De Christenen die uit de oude stad Homs naar de ‘Vallei der Christenen’ zijn gevlucht, kunnen voor een groot deel niet terugkeren. Zonder de medische zorg, toelage in de huur en andere hulp die het centrum biedt, kunnen de vluchtelingen niet overleven.

Helpt u de Jezuïeten in Homs mee om het pastorale werk van pater Frans van der Lugt binnen de eigen gemeenschap voort te zetten? Met uw hulp kunnen we de gevraagde bijdrage van 50% van dit project bieden. Doneer via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code 330-07-49. Vermeld voor de opvang van vluchtelingen in de Vallei van de Christenen de code 330-00-59. Bij voldoende giften gaat uw donatie naar soortgelijke projecten in de regio.