Vaticaan: dubbel aantal missionarissen gedood in 2018

woensdag, 02 januari 2019
Nieuws
In de loop van het jaar 2018 werden 40 missionarissen gedood in de hele wereld, bijna het dubbele van de 23 van het voorgaande jaar. Maar liefst 35 van hen waren priester.
20180613-Pr-Nilo-Richmond-©-Basilio-Sepe

Na acht opeenvolgende jaren waarin het grootste aantal missionarissen werd gedood op het Amerikaanse continent, heeft Afrika de eerste plaats in deze tragische categorie overgenomen. Volgens de gegevens van persdienst Fides werden in 2018 maar liefst 40 missionarissen gedood: 35 priesters, 1 seminarist en 4 leken. Van hen werden 19 priesters, 1 seminarist en 1 leek in Afrika gedood (21); in Amerika 12 priesters en 3 leken (15); in Azië werden 3 priesters gedood (3); in Europa werd 1 priester gedood (1).

We gebruiken de term ‘missionaris’ voor alle gedoopten, in het bewustzijn dat ‘krachtens de ontvangen doop elk lid van het Volk van God een missionaris-discipel is geworden. Elke gedoopte persoon, ongeacht zijn functie in de Kerk en het niveau van onderricht in het geloof, is een actieve vertegenwoordiger van evangelisatie’ (EG 120). Fides rekent onder hen niet alleen de missionarissen ‘ad gentes’ in strikte zin, maar alle gedoopten die geëngageerd zijn in de Kerk en op gewelddadige wijze sterven, niet alleen "vanuit haat tegen het geloof". Om deze reden geeft Fides er de voorkeur aan om de term ‘martelaar’ niet te gebruiken.

Ook dit jaar hebben veel missionarissen het leven verloren bij pogingen tot overvallen in verarmde, verloederde sociale contexten. Vaak is geweld er de levensregel, ontbreekt het gezag van de staat of is het verzwakt door corruptie, of wordt religie er gebruikt voor andere doeleinden. Overal delen priesters, religieuzen en leken het dagelijks leven van het ‘gewone’ volk. Ze brengen er het evangelische getuigenis van liefde en dienstbaarheid, als teken van hoop en vrede. Zo proberen ze het lijden van de zwakken te verzachten en hun stem te verheffen ter verdediging van hun vertrapte rechten, aanklachten van kwaad en onrecht. Zelfs met gevaar voor hun eigen veiligheid, op verzoek van de civiele autoriteiten of van hun eigen meerderen, bleven deze missionarissen op hun post, zich bewust van de risico’s die ze liepen, om trouw te blijven aan de taken die ze vervulden.

Bron: Agenzia Fides