Uitbreiding van het pastoraal centrum in Bani Shoker

Project
De parochie van Bani Shoker in Egypte wil het pastoraal centrum uitbreiden. Zo is er meer ruimte voor alle activiteiten. Een klein deel van de kosten kan de parochie zelf dragen.
EGYPT / ASSIUT-CPT 14/00059Construction of new church of St Michael the Archangel (St Michel Archange) at Bani Shoker, Manfalut District

School en pastorie

Het dorp Bani Shoker in Egypte telt zo’n 30.000 inwoners. Van hen zijn er 3.000 Christen onder wie 1.000 katholieken. Zo’n 10 jaar geleden werd de oude school annex pastorie afgebroken, omdat het op instorten stond. De parochie kon ter vervanging een klein pastoraal centrum met pastorie bouwen: een zaal op de begane grond, een etage voor de opvang van jonge kinderen en voor diverse activiteiten en op de bovenste verdieping de pastorie.

Nieuwe kerk

Afgelopen jaar kon een nieuwe kerk worden gewijd, die werd gebouwd ter vervanging van de oude kerk, die veel te klein was geworden. De patriarch die in dit dorp werd geboren was bij de wijding de belangrijkste gast. De bouw van de kerk werd mogelijk gemaakt door Kerk in Nood.

Pastoraal centrum

Enkele jaren geleden kon de parochie een naastgelegen gebouw verwerven, in gebruik als winkel. Het gevaar bestond dat het als café uitgebaat zou gaan worden wat de parochie-activiteiten erg zou verstoren. De parochie wil dit gebouw nu graag uitbouwen en uitbreiden tot pastoraal centrum. Zo is er meer ruimte voor alle activiteiten. Daarnaast zal het centrum een functie hebben in de contacten naar de rest van de dorpelingen. De parochie kan een klein deel van de kosten zelf dragen, maar vraagt of de weldoeners van Kerk in Nood een bijdrage willen geven van in totaal € 23.700,00.