“Syrische volk op brute wijze in armoede gedreven.”

donderdag, 12 november 2020
Nieuws
Een interview met Jezuïet mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuwse bisschop van Aleppo, over de huidige situatie in Syrië.
ACN-20201027-106374 noodhulp SYrië

In Europa, of liever gezegd in de westerse landen, heeft bijna niemand het nog over Syrië. Is de oorlog daar echt voorbij?
Nee, de oorlog is nog niet voorbij, zeker niet in Idlib, rond Aleppo of in de Jazira-regio in het noordoosten van Syrië. Het geweld in de noordelijke regio’s heeft een negatief effect op heel Syrië en het Syrische volk zit in het nauw.

Waarom denkt u dat de internationale gemeenschap Syrië is vergeten?
De grote mogendheden hebben hun doelstellingen bereikt: de verzwakking van de Syrische staat, de exploitatie van de aardolievoorraden in de Jazira-regio door de Amerikanen en de vestiging van ons land door de Turken, in Idlib en rond Jazira. Op dit moment is de Syrische economie volledig verwoest en is het Syrische volk op brute wijze tot armoede gedreven.

Is er sprake van wederopbouw op die plaatsen waar dat mogelijk is?
De wederopbouw vordert zeer aarzelend; het is tastbaar in de winkels en in de soeks (markten) van de oude stad Aleppo en in bepaalde huizen. Het gebrek aan elektriciteit en benzine zijn echter ernstige problemen die een echte heropleving van de economie en de wederopbouw in de weg staan.

Heeft de COVID-19 pandemie een grote impact gehad op de bevolking? En zo ja, in welke mate?
De dreiging is alomtegenwoordig. Onze ziekenhuizen hebben bijna geen apparatuur en we hebben geen middelen om de situatie in de gaten te houden vanwege de algemene staat van armoede. Desondanks kunnen we nog steeds zeggen dat de gevolgen van de pandemie veel erger hadden kunnen zijn, zoals nu het geval is.

Kerk in Nood voorziet de Christenen in Aleppo van medische hulp. Wat is daar op dit moment nodig en voor wie is die hulp belangrijk?
Deze hulp, waarvoor ik namens de katholieke bisschoppen van Aleppo verantwoordelijk ben, is heel belangrijk omdat we op die manier regelmatig hulp kunnen bieden aan Christenen die in ziekenhuizen moeten worden geopereerd. Wij Kerk in Nood (ACN) zeer dankbaar. De hulp van ACN dekt tot 70% van de kosten voor operaties in het ziekenhuis.

We hebben gehoord dat christelijke families zijn teruggekeerd naar Syrië. Waar komen ze vandaan? Uit andere regio’s in Syrië, uit Turkije of uit Libanon?
Hun terugkeer hangt af van de respectievelijke regio’s en de economische situatie in de plaats waar ze woonden. Ze keren terug uit Libanon vanwege de economische crisis in dat land. We hebben niet te maken met een massale golf van mensen die terugkeren naar Aleppo. Misschien keren meer mensen terug naar regio’s langs de kust.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de christelijke gemeenschap in Syrië?
Als vertegenwoordigers van de Kerk doen we ons best om onze aanwezigheid te behouden. Dat blijkt uit de wederopbouw van de kerken, de huizen en de scholen in heel Syrië en vooral in Aleppo, mede dankzij de steun van Kerk in Nood. Zelfs als minderheid hangt onze toekomst af van het feit of we als levende Kerk trouw blijven aan de genade die we bij onze doop ontvangen.