Syrië: van gevangene, bedreigd met de dood, tot aartsbisschop

woensdag, 18 januari 2023
Nieuws
Jacques Mourad leefde vijf maanden lang als gevangene van de Islamitische Staat voordat hij wist te ontsnappen. Nu is hij benoemd tot Syrisch-katholieke aartsbisschop van Homs. Regina Lynch van Kerk in Nood is blij met de benoeming.
ACN-20180119-66918 mgr Jacques Mourad

“Kerk in Nood (ACN) verheugt zich over deze beslissing. Tijdens zijn beproeving bleef pater Jacques een solide voorbeeld van christelijke waarden, door zijn gelovigen te steunen en te getuigen van degenen die hen vervolgden. Als bisschop bevindt hij zich in een uitstekende positie om Christenen te blijven aanmoedigen in hun thuisland te blijven en trouw te blijven aan hun geloof, maar ook om de dialoog aan te gaan met Moslims en te werken aan vreedzame coëxistentie”, aldus Regina Lynch, hoofd projecten van de pauselijke stichting.

Aartsbisschop Jacques Mourad werd in 1968 geboren in Aleppo, Syrië. Hij studeerde seminarie in Libanon en is afgestudeerd in filosofie, theologie en liturgie. Hij is priester sinds 1993 en spreekt Arabisch, Syrisch, Frans, Engels en Italiaans. Voor veel priesters kan de benoeming tot bisschop een beangstigend vooruitzicht zijn. Het is echter moeilijk om een man af te schrikken die maandenlang in een badkamer werd opgesloten, dagelijks werd bedreigd en zelfs aan een schijnexecutie werd onderworpen omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren.

Pr. Jacques Mourad was hoofd van het klooster van Sint Elias, of Mar Elian, Syrië, in 2015, toen de regio werd overspoeld door jihadisten van Islamitische Staat (IS). Gedurende zijn tijd als priester in het naburige Al-Qaryatayn en Mar Elian werkte hij nauw samen met Kerk in Nood, dat een aantal projecten financierde, waaronder herstel en aanleg van infrastructuur in het klooster en het verstrekken van voedsel, medicijnen en andere hulp aan de lokale bevolking.

De terroristen ontvoerden eerst pater Jacques en een postulant, Boutros, alvorens bijna de gehele christelijke bevolking van Al-Qaryatayn, voor wie hij als priester had gediend, mee te nemen. De Christenen werden psychologisch en fysiek gemarteld, maar ze verloochenden hun geloof niet. “Ik werd getreiterd, meerdere malen bedreigd met onthoofding en onderworpen aan een schijnexecutie omdat ik weigerde mijn geloof af te zweren. In die momenten weerklonken de woorden van Onze Lieve Heer in mij: ‘Mijn genade is voldoende voor u, want mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid’. En te midden van deze situatie was ik ook blij dat ik deze woorden van Christus uit het evangelie van Mattheus concreet kon beleven: ‘Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u mishandelen en vervolgen’“, vertelde pater Jacques de deelnemers aan de Avond van de Martelaren in Parijs in 2017, tijdens een evenement georganiseerd door Kerk in Nood (ACN) Frankrijk.

Uiteindelijk werd de hele christelijke gemeenschap teruggebracht naar wat er nog over was van Al-Qaryatayn, en de monnik mocht terugkeren naar zijn klooster, en zelfs religieuze diensten houden, maar het werd hen verboden te vertrekken.  Kort daarna ontsnapte pater Jacques echter, uit vrees dat de situatie opnieuw zou verslechteren. Eenmaal bevrijd wist hij de ontsnapping van de rest van de gemeenschap te coördineren. “Ik vroeg een moslimvriend daar of hij me op zijn motor in veiligheid wilde brengen. We vertrokken, dwars door de woestijn, en wonderbaarlijk genoeg gebeurde er niets. Drie dagen later konden we 58 mensen bevrijden, een paar tegelijk, tot alle christelijke gijzelaars door de woestijn waren ontsnapt – steeds met de hulp van moslimvrienden en buren!”, legde hij uit in een interview met Kerk in Nood in 2016.

Pater Jacques verhuisde een tijd naar Europa, waar hij pleitte voor een einde aan de oorlog en een geweldloze benadering van de christelijk-moslimrelaties verdedigde, waarbij hij zich herinnerde hoe de vreedzame houding van de kleine gemeenschap hun gijzelnemers had verrast en geïmponeerd.

Nu, acht jaar na zijn beproeving, heeft de Syrisch-katholieke Kerk waartoe hij behoort hem tot aartsbisschop van Homs gekozen, het bisdom waartoe het klooster van Mar Elian en de gemeenschap van Al-Qaryatayn behoren. Hoewel jihadisten niet langer een onmiddellijke bedreiging vormen, gaat Syrië gebukt onder een diepe financiële crisis die vele Christenen tot emigratie blijft aanzetten. Kerk in Nood steunt het bisdom dan ook in deze moeilijke omstandigheden.