fbpx

Stichting Kerk in Nood Nederland zoekt een directeur

donderdag, 28 februari 2019
Nieuws
Wegens pensionering van de huidige directeur is het bestuur van Kerk in Nood Nederland op zoek naar een directeur die leiding kan geven aan deze unieke organisatie.
kantoor

Kerk in Nood ondersteunt Christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Kerk in Nood is een internationale pauselijke hulporganisatie van de Katholieke Kerk met nationale kantoren in 23 landen en het internationale kantoor in Duitsland.

Kerk in Nood is in 1947 opgericht door de Nederlandse ‘spekpater’ Werenfried van Straaten en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd:

  • Vorming van seminaristen
  • Drukken en verspreiden van Bijbels en andere religieuze literatuur
  • Steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden
  • Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden en andere noodlijdenden
  • Bouw en herbouw van kerken en kapellen
  • Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

Pater Werenfried van Straaten begon zijn activiteiten in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Hij begon met het inzamelen van kleding en voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen.

Aanvankelijk beperkte de hulp zich tot de kampen in het latere West-Duitsland. Vanaf 1956 (de Hongaarse Opstand) werd de steun uitgebreid naar de Kerken in Midden- en Oost-Europa. Vanaf 1964 werd er op verzoek van de toenmalige paus ook op grote schaal steun verleend aan de Kerken in de Derde Wereld.

De belangrijkste taken van het nationale kantoor zijn:

1. Werven van fondsen;

2. Onderhouden van de contacten met de donateurs;

3. Werven van nieuwe donateurs;

4. Geven van informatie over de Kerk in nood door publicaties, lezingen en persoonlijke contacten;

Dit alles om een pastorale dienst te vervullen aan de Kerk op basis van het Christelijke geloof en de liefde, in trouw aan de Heilige Vader en de naleving van het leergezag van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het bestuur van Kerk in Nood – Nederland is op zoek naar een directeur die leiding kan geven aan deze unieke organisatie.

Intrinsieke motivatie staat voorop. De directeur verbindt en werkt samen, leidt en besluit; investeert in mens- en organisatieontwikkeling en zet de doorontwikkeling van Kerk in Nood kracht bij.

Hij/zij zorgt voor ‘aansluiting’ tussen de strategie van Kerk in Nood, de verschillende doelgroepen en stakeholders, waardoor profiel, herkenbaarheid en meerwaarde bij donateurs, donoren en opinionleaders de komende jaren verder worden versterkt.

Innovatie, verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen binnen het profiel. Dit vraagt allereerst om een directeur die analytisch en conceptueel sterk is en goed kan schakelen tussen beleid en uitvoering en als zodanig een gesprekspartner ‘op niveau’ is, zowel binnen als buiten Kerk in Nood: initiërend, inspirerend en motiverend naar de medewerkers en vrijwilligers.

Hij/zij heeft een heldere, zakelijke visie op de processturing binnen de werkorganisatie, heeft een gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een transparante stijl van waarden gedreven leiderschap vanuit een katholieke levensvisie.

Een persoon met een levend geloof in Jezus Christus, charisma en gezag; naar buiten toe hét boegbeeld van Kerk in Nood; naar binnen toe aanjager van projectmatig werken, onderlinge samenwerking, maar ook van de zoektocht naar zakelijkheid, nieuwe verdienmodellen en versterking/verbreding van de basis qua inkomsten.

U participeert in verschillende (inter)nationale netwerken en zorgt voor een goede samenwerking met de Katholieke Kerk in Nederland en andere relevante stakeholders.

Functie-eisen
• Afgeronde academische opleiding.
• Ruime, integrale / eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille.
• Volgt relevante ontwikkelingen binnen de Katholieke Kerk en heeft kennis van mondiale ontwikkelingen en verhoudingen.
• Ervaring met organisaties in verandering en een bewezen staat van dienst bij de implementatie van verandertrajecten.
• Bekend met processen en structuren voor professioneel projectmatig werken; ervaring met werken in een resultaatgerichte, flexibele organisatiecultuur met oog voor kwaliteit, projectdiscipline en focus op transparantie en het afleggen van verantwoording.
• Strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling.
• Vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met het bestuur om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie.
• Onderschrijft van harte de leer van de Katholieke Kerk en de doelstellingen van Kerk in Nood.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, nodigen wij u uit een brief met Curriculum Vitae (in het Engels) vóór 10 maart 2019 te sturen naar:

Het Bestuur van Kerk in Nood Nederland
Peperstraat 11-13
5211 KM ‘s-Hertogenbosch

of via e-mail naar: bestuur@kerkinnood.nl

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over Kerk in Nood verwijzen wij u naar www.kerkinnood.nl.