fbpx

Meer dan 111 miljoen opgehaald voor de Kerk in nood

donderdag, 20 juni 2019
Nieuws
In 2018 haalde Kerk in Nood wereldwijd ruim 111 miljoen euro op voor de lijdende en vervolgde Kerk over de hele wereld.

Dankzij de genereuze giften van zijn meer dan 330.000 particuliere weldoeners heeft het goede doel maar liefst 5.019 pastorale projecten in 139 verschillende landen kunnen financieren. "We zijn diep geraakt door de vrijgevigheid van onze weldoeners over de hele wereld", aldus Thomas Heine-Geldern, de uitvoerend president van Kerk in Nood (ACN) Internationaal, bij de presentatie van het jaarverslag. "Opnieuw hebben hun offers en hun geloof bergen verzet!"

In Nederland werd in 2018 een totaal van € 3.695.773 geworven voor de Kerk in nood. Ondanks een toename van structurele giften, valt dit bedrag lager uit dan in 2017. Dankzij enkele grote legaten en erfenissen werd in 2017 € 4.697.514 opgehaald. “Ik ben onze trouwe weldoeners in Nederland heel erg dankbaar dat in deze tijd de structurele giften in ons land weer op peil zijn gebleven.” aldus Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland.

Landen
Net als de afgelopen jaren ging een groot deel van deze donaties naar projecten in Afrika (27%) en in het Midden-Oosten (25%). In de afgelopen jaren is het Midden-Oosten getuige geweest van een aanzienlijke toename van hulp. Sinds het begin van de zogenaamde ‘Arabische Lente’ in 2011 heeft de pauselijke stichting er in totaal 99 miljoen euro besteed, waarvan in 2018 ruim 18 miljoen. De noodhulp van de liefdadigheidsorganisatie voor de duizenden ontwortelde christelijke vluchtelingen in deze regio maakte 12% uit van het totaal aan financiële steun dat vorig jaar werd verleend. Vooral de wederopbouw van de huizen van christelijke vluchtelingen in Syrië en Irak heeft veel impact. Maar liefst 1.479 huizen van christenen werden herbouwd in deze landen in het Midden-Oosten dankzij de betrokkenheid van de stichting.

Het is dan ook niet verrassend dat Syrië het land is dat in 2018 het grootste bedrag aan hulp van Kerk in Nood ontving (8,6 miljoen euro), bijna 3 miljoen euro meer dan in 2017 werd gegeven. In Irak, tweede op de lijst van ontvangers, werd 6,5 miljoen euro besteed. De twee landen in het Midden-Oosten worden gevolgd door India (5,2 miljoen), Oekraïne (3,2 miljoen) en de Democratische Republiek Congo (2,8 miljoen).

Soort projecten
In 2018 werd het meest besteed aan bouw en wederopbouw van woningen, kapellen, kerken, kloosters , seminaries en pastorale centra. Met 23,2 miljoen euro (31,9% van het totaal) werden 2.470 gebouwen opgericht of leefbaar gemaakt. Op de tweede plaats waren Misintenties (16,4%). In de loop van 2018 werd met deze specifieke vorm van ondersteuning – cruciaal in de armste delen van de wereld waar priesters vrijwel geen financiële steun ontvangen – 40.569 priesters gesteund, één op de tien priesters wereldwijd. Ook werden 1.421.001 Heilige Missen gevierd voor de intenties van de weldoeners, iedere 22 seconden één Heilige Mis.

Aan noodhulp en steun voor de vorming van priesters en religieuzen werd in 2018 ieder 12,4% van het totaal besteed waarmee de vorming van 11.817 seminaristen – een op de tien wereldwijd – en de studies van 4.370 priesters mogelijk werden gemaakt. Met Misintenties werden bovendien nog eens 1.383 priesters ondersteund die lesgeven op de seminaries. Even belangrijk voor Kerk in Nood is de opleiding van lekengelovigen. Deze nam de vijfde plaats in wat betreft het percentage (11,2%) van de totale verstrekte hulp. Op deze manier was de liefdadigheidsorganisatie in staat om de vorming van 14.169 catechisten en lekenleiders te ondersteunen.

Op de zesde plaats werd de steun gegeven voor de middelen voor pastoraal vervoer (6,8%), met in totaal 907 gefinancierde voertuigen – 370 auto’s, 189 motorfietsen, 342 fietsen, twee vrachtwagens, twee rijtuigen en twee boten. Katholieke media en de publicatie van Bijbels en andere religieuze literatuur ontvingen 4,6% van het budget. Hiermee kon de stichting verspreiding van ruim 1 miljoen publicaties financieren.

De cijfers illustreren een fundamentele realiteit van de steun die Kerk in Nood biedt aan de Kerk over de hele wereld: namelijk dat er, in een geest van nabijheid, steeds meer structureel gegeven wordt aan de onderdrukte en vervolgde Kerk. Bij tragische aanvallen, zoals de recente bomaanslagen in Sri Lanka op Paaszondag, en bij de frequente aanvallen in landen als Pakistan en Nigeria, heeft Kerk in Nood daardoor snel en adequaat kunnen reageren om de gewonde gemeenschappen te helpen. Door te helpen bij de wederopbouw van hun beschadigde kerken, families van de slachtoffers te ondersteunen en door de priesters en religieuzen te helpen om hun pastorale missie voort te zetten, laat de stichting zien dat geloof de macht heeft om haat te overwinnen.