fbpx

Madagaskar : Misintenties voor priesters arm bisdom

Project
Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. Ook het bisdom Morondava is arm aan materiële goederen. Het is echter rijk aan priesters.
ACN-20170914-61321-Madagaskar

In de afgelopen tien jaar is hun aantal meer dan verdrievoudigd, van 20 toen naar 70 nu. Bovendien heeft het bisdom zelfs al een aantal priesters naar een nieuw opgericht bisdom uitgezonden en ook naar het eiland La Réunion, waar de bisschoppen om priesters hadden verzocht. Op dit ogenblik bereiden zich daarnaast ook nog eens 50 jongemannen uit het bisdom Morondava erop voor om op een dag tot priester te worden gewijd.

Bijzonder gebed voor roepingen
Enerzijds kan de sterke toename van het aantal priesters worden toegeschreven aan het feit dat enkele religieuze congregaties zich in het bisdom hebben gevestigd. Maar tegelijk is bisschop Marie Fabien Raharilamboniaina er ook van overtuigd dat de “bloei” in roepingen ook te danken is aan het gebed. De bisschop heeft namelijk een bijzonder gebed geschreven om te bidden voor de roeping van vele priesters die als heiligen leven. De gelovigen, en in het bijzonder de kinderen, bidden voor de priesters. Hij zegt: “Wij zijn ervan overtuigd dat dit gebed tot roepingen leidt. De roeping is de vrucht van het gebed, en daarom dringen wij erop aan dat wij in al onze scholen niet alleen maar over God moeten spreken, maar dat wij de kinderen ook de gelegenheid moeten bieden om door het gebed zelf met God te spreken.”

Veel vorming voor priesters
De bisschop getuigt echter ook op andere vlakken van een zeer grote inzet voor zijn priesters en ondersteunt hen om hun roeping te beleven. Hij vertelt: “Ik nodig de priesters ertoe uit om zich op de Goddelijke Voorzienigheid te steunen, in overeenstemming met de belofte die Jezus zelf gedaan heeft. Zoals de heilige Teresa van Avila zei: “Bekommer u om Gods zaken en God zal zich om uw zaken bekommeren”. En ik zeg de priesters ook dat Gods volk zich om hen bekommert.” Bovendien nodigt hij alle priesters van zijn bisdom elk jaar op spirituele retraites, voortgezette opleidingen en een bedevaart uit en bezoekt hij hen zelf regelmatig in hun parochies om hen in alle opzichten te ondersteunen.

“In u zien zij Gods Voorzienigheid”
Hoewel de lokale christenen hun priesters helpen zo goed als ze kunnen, hebben de priesters nog bijkomende ondersteuning nodig voor hun voortgezette opleiding en om aan bezinningsdagen te kunnen deelnemen. De gelovigen hebben zelf immers maar weinig om te geven. Vaak zijn zelfs de basisbehoeften van de priesters niet eens verzekerd, hebben ze niet genoeg te eten, hebben ze hulp nodig voor hun huisvesting of moeten ze hun verplaatsingen te voet doen. Daarom richten ze zich tot hun bisschop om hulp te vragen. Dankzij de misintenties die hij van de weldoeners van Kerk in Nood krijgt, kan bisschop Raharilamboniaina zijn priesters eveneens materieel bijstaan. “Wij danken God voor de priesters die in ons bisdom Morondava getuigen van Zijn liefde en wij bedanken alle weldoeners voor hun liefde voor onze priesters. In u zien onze priesters Gods Voorzienigheid.”

Misintentie
Een Heilige Mis laten opdragen voor een welbepaalde intentie of voor de ziel van een overledene kan op een lange traditie bogen. De gift die de gelovigen de priester daarvoor geven, is geen ‘betaling” van zijn diensten, maar een gebaar van liefde en dankbaarheid tegenover de persoon die door de woorden tijdens de consecratie het offer van Jezus Christus opnieuw voltrekt op het altaar. Voor de priesters in vele arme landen zijn misintenties daarnaast ook een belangrijke hulp om te overleven.

Wij ondersteunen de 70 priesters van het bisdom Morondava met misintenties voor een totaal bedrag van 20.000 euro, wat neerkomt op ongeveer 285 euro per priester. Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.