fbpx

Kerk in Lesotho: uitdagingen ondanks weinig corona

vrijdag, 03 juli 2020
Nieuws
20200701 Lesotho corona

Volgens Hosea Chale, een priester uit Lesotho zijn tot dusver slechts 2130 personen getest op een nationale bevolking van 2,1 miljoen. Tegenover persagentschap Fides legt hij uit dat vooral de ligging een uitdaging is om het virus buiten te houden. “We worden omringd door Zuid-Afrika, het land met het hoogste aantal geregistreerde gevallen op het continent, ongeveer honderdduizend.” Veel van de inwoners die in Zuid-Afrika wonen en werken, zijn teruggekeerd ten tijde van de lockdown in Zuid-Afrika in maart. “Een aantal van hen kwam illegaal terug en ontweek daarmee de screening op de officiële toegangswegen. Als zij niet getest worden, kunnen ze niet getraceerd worden als ze positief zijn en dat brengt risico’s met zich mee voor de lokale gemeenschappen.”

Uitdaging
Ook Lesotho kent wat ‘sociale distantie’ wordt genoemd. Sinds 29 maart zijn in de kerken geen openbare liturgische vieringen gehouden en de gelovigen moeten het al een poos zonder de sacramenten doen. Ook zijn er geen retraites of workshops en andere bijeenkomsten meer. “Dit heeft de Kerk en de samenleving van Lesotho voor een ongekende uitdaging gesteld”, zegt pastoor Chale. “Als gevolg van de door de staat opgelegde en door de kerk verwelkomde afsluiting en sociale distantie zijn onze bestaansmiddelen verstoord. Dit heeft het missiewerk van de Kerk, dat vooral afhankelijk is van inkomsten uit de kerkgemeenschappen zelf, negatief beïnvloed. Bovendien wordt het liefdadigheidswerk van de kerk, dat juist zo belangrijk is in deze periode, vreselijk belemmerd omdat de materiële middelen niet meer zo beschikbaar zijn als voorheen.”

Goed nieuws
Volgens pr. Chale ligt er wel goed nieuws in het verschiet. “Er is aangekondigd dat de kerkdiensten op 5 juli onder voorwaarden mogen worden hervat. Een van deze voorwaarden is dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal personen dat op een bepaald moment een dienst bijwoont, waarbij de aanbevolen afstand tussen de personen in het kerkgebouw wordt gewaarborgd en de dienst wordt beperkt blijft tot één uur. Priesters in Lesotho worden aangemoedigd om zoveel mogelijk diensten te houden zodat parochianen de bevolen afstand kunnen bewaren.”

Veel van de andere maatregelen in Lesotho lijken op die in Nederland, zoals het wassen van de handen met zeep of een ontsmettingsmiddel bij de ingang van het kerkgebouw en het desinfecteren van het kerkgebouw voor en na een dienst. Wel wordt van aanwezigen verwacht dat zij, inclusief de priester, een masker dragen en de Heilige Communie alleen met de hand ontvangen. Ook wordt een register bijgehouden van de aanwezigen in de kerk, zodat het contact kan worden getraceerd in het geval dat iemand positief op het virus reageert. “De Kerk in Lesotho blijft, ondanks de ongunstige omstandigheden door de coronapandemie, reageren op de grote opdracht van Jezus dat allen het leven mogen hebben en het ten volle mogen leven”, besluit pr. Chale.