fbpx

Kabinet deelt zorgen over verslechtering godsdienstvrijheid

donderdag, 07 december 2023
Nieuws
Nadat in de Tweede Kamer vragen werden gesteld over het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood (ACN), geeft de Nederlandse demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, aan de zorgen in het rapport over verslechtering van de vrijheid van godsdienst te delen. Haar reactie volgt zes dagen na RedWednesday. Daarbij werden op initiatief van de katholieke hulporganisatie in Nederland ruim 150 kerken bloedrood aangelicht om aandacht te vragen voor vervolgde christenen en anderen die niet vrij zijn om te geloven.
ACN-20230627-148675 pr. Aung Nge Philip

Op 23 juni vroegen Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Boswijk (CDA) en Ceder (ChristenUnie) de minister naar haar oordeel over de verslechterde situatie van veel religieuze minderheden, de toegenomen straffeloosheid en het (relatieve) stilzwijgen van de internationale gemeenschap richting regimes die van strategisch belang zijn, zoals China en India.

Bruins Slot meldt in een schriftelijke reactie dat het kabinet de genoemde bevindingen als zorgelijk beoordeelt en legt uit hoe het kabinet daarop handelt: “De toenemende druk op de naleving van mensenrechten vraagt om tegendruk, zowel mondiaal als op landenniveau. Zeker wanneer grondrechten worden ingeperkt, bijvoorbeeld op het terrein van vrijheid van religie en levensovertuiging. Afhankelijk van de situatie doet het kabinet dit publiek of achter de schermen, zoveel mogelijk samen met gelijkgezinde landen.” Een voorbeeld is volgens de  bewindsvrouw de Nederlandse inzet om het recht op vrijheid van religie en levensovertuiging terug te laten komen in resolutieteksten binnen de Verenigde Naties.

Christenen specifiek doelwit
Dat specifiek christenen stelselmatig gediscrimineerd worden, wil het kabinet niet stellen. Dat blijkt wanneer gevraagd wordt naar het voorbeeld van Nigeria – waar bijna 95% van de politieke en militaire macht op federaal niveau in handen is van moslims, terwijl ongeveer de helft van de bevolking christen is. Bruins Slot erkent wel dat er “is afgeweken van de ongeschreven regel waarin de belangrijkste hoge overheidsfuncties zo verdeeld worden dat er een balans is tussen de vertegenwoordiging van de twee grootste religieuze groepen in Nigeria.” Toch spreekt het kabinet niet van stelselmatige discriminatie door de overheid tegen christenen, maar van een algeheel verslechterende veiligheidssituatie in heel het land. Het kabinet blijft daarom vooralsnog vertrouwen op een aanpak door diezelfde Nigeriaanse overheid.

RedWednesday
Op woensdag 22 november namen in Nederland 163 kerken deel aan RedWednesday, die bijna allemaal rood werden aangelicht. Ook bij dit initiatief van Kerk in Nood (ACN) werd aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid en de vervolging van christenen, de meest getroffen geloofsgroep. De katholieke hulporganisatie, die projecten steunt in zo’n 140 landen wereldwijd, geeft jaarlijks een rapport uit over de ontwikkelingen.