fbpx

Gezinspastoraat nodig in snel veranderend land

Project
Voor veel gezinnen in Papoea-Nieuw-Guinea vormden de snelle en ingrijpende ontwikkelingen van de maatschappij een grote uitdaging. De Kerk helpt hen.
Kiriwina-openingsceremonie-kleuterschool-Wapipi-3

Papoea-Nieuw-Guinea is het grootste land van Oceanië, zowel qua oppervlakte als qua bevolkingsaantal. Het land heeft een van de meest diverse ecosystemen van deze aarde en een onvoorstelbaar groot aantal verschillende culturen met zowat 830 verschillende talen. De meeste van de vijf miljoen inwoners zijn christenen, van wie ongeveer de helft katholieken. Het katholieke geloof is hier echter wel pas sinds enkele generaties vertegenwoordigd en bijgevolg nog niet diep verankerd.

Eén van de 25 priesters van Wabag draagt de Heilige Mis op in open lucht
Voor vele mensen in Papoea-Nieuw-Guinea vormden de snelle en ingrijpende ontwikkelingen van de maatschappij die werden teweeggebracht door het informatietijdperk een grote uitdaging. Daarbij kwam de overheid in vele gebieden zijn fundamentele plichten niet na. Sommige mensen waren niet opgewassen tegen die snelle veranderingen. Sociale ontworteling, hoge criminaliteitscijfers, drugs- en alcoholverslaving, huiselijk geweld en zelfs kindermisbruik zijn vaak enkele van de trieste gevolgen van die ontwikkelingen. De katholieke Kerk concentreert zich op de gezinspastoraal, want alleen op die manier kan er een verbetering in de situatie optreden.

Ook in Wabag wordt een grote nadruk gelegd op het werken met de gezinnen. Dat moet echter onder moeilijke omstandigheden gebeuren. Het bisdom is arm en de priesters moeten naast hun dienst als priester ook nog de landbouw beoefenen om in hun levensonderhoud te voorzien. De meeste gelovigen wonen in het moeilijk toegankelijke bergland. De parochies zijn erg uitgestrekt en hebben talrijke buitenposten. De wegen zijn vaak amper bruikbaar. Om zoveel mogelijk gelovigen te bereiken, organiseren dertien comités van het bisdom in de parochiegemeenschappen pastorale en sociale initiatieven die nagenoeg alle domeinen van het leven beslaan. Bovendien geven ze ook scholing aan de gelovigen zodat ze het begonnen werk in de toekomst zelfstandig kunnen voortzetten. De verdieping van het geloof en de verbetering van de concrete levensomstandigheden gaan daarbij altijd hand in hand. Kerk in Nood ondersteunt dit omvangrijke pastorale programma gedurende drie jaar en helpt ook dit jaar met 30.000 euro.

Helpt u deze gezinnen aan een stevige basis door een chirstelijke vorming? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van 512-08-49 Papoea-Nieuw-Guinea. Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.