De dilemma’s van Dalit Christenen

vrijdag, 06 april 2018
Persoonlijk verhaal
Bita, Asha en Swetha hebben het zwaar als Dalit Christenen in India. Bekijk deze video.

Waar ze als Dalit of ‘onaanraakbare’ door mensen uit hogere kasten als onrein werden beschouwd, krijgen ze als Christenen ook nog te maken met extra discriminatie: van buren en familie die hun geloofdovertuiging niet accepteren én van de overheid die hun toelage voor Dalits stopzetten. Voor Bita uit de armoede zich in lastige dilemma’s: "Moet ik zout en rijst kopen of moet ik mijn kinderen naar school laten gaan?"

Toch zou ze haar geloof nooit opgeven. "Het Evangelie zegt dat Jezus voor ons stierf aan het kruis. Ik voelde dat ik daar ook klaar voor was", vertelt Bita gedreven. In het gezin van Swetha heeft het christelijk geloof na aanvankelijke strubbelingen veel zegen gebracht. "Ik bad elke dag voor mijn man en smeekte God om hulp. U, mijn God, hebt ons in het huwelijk verbonden. We kunnen niet van elkaar scheiden."

De Kerk in India geeft de Dalits hun menselijke waardigheid terug. Helpt u mee, zodat miljoenen Indiërs de bevrijdende kracht van het geloof in Christus mogen ervaren? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van ‘Dalits in India.’