fbpx

Christelijke jeugd van Caïro heeft een bibliotheek nodig

Project
De Katholieke kerk heeft een pastoraal centrum opgericht in Sheraton Heliopolis, een voorstad van Caïro in Egypte. Voor de 150 kinderen en jongeren die daar komen is een bibliotheek nodig zodat zij meer geloofskennis kunnen opdoen.
ACN-20180614-72462_bibliotheek

Sheraton Heliopolis is de naam van een betrekkelijk nog nieuwe voorstad van Caïro. De Katholieke kerk heeft er een pastoraal centrum opgericht. Voor de 150 jongeren zou de Kerk daar graag een bibliotheek starten. Het is belangrijk dat christelijke jongeren hun kennis van de Heilige Schrift vergroten. Met name die passages uit de Bijbel waar de niet-christenen hen op aanvallen.

Sheraton

De bouw van Sheraton Heliopolis werd in 1905 begonnen door baron Empain een Belgische industrieel en amateur Egyptoloog. De naam Sheraton is ontleend aan het eerste gebouw (hotel) dat in de buurt van het nabijgelegen vliegveld, werd neergezet. Sheraton Heliopolis telt, volgens de opgave van 2016 ruim 142.000 inwoners.

Samaritanen

De Katholieke kerk heeft er een pastoraal centrum opgericht, het ‘Diaconaal Ontwikkelings Centrum’ dat moet voorzien in de verschillende pastorale en sociale behoeften van parochianen. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar onder de naam ‘de goede Samaritanen’.

Bibliotheek

Voor de 150 kinderen en jonge mensen zou de Kerk daar graag een bibliotheek inrichten zodat zij daar meer geloofskennis kunnen opdoen in het bijzonder betreffende de H.Schrift. Het is van groot belang dat de Christenen, omdat zij zich in een minderheids positie bevinden, gedegen kennis van de Bijbel hebben ervan uitgaande dat aan hen dikwijls vragen gesteld worden waarop zij een overtuigend antwoord moeten kunnen geven. Soms worden die vragen op een uitdagende manier gesteld. Het is dus belangrijk dat christenkinderen al vanaf heel jonge leeftijd hun kennis van de Heilige Schrift vergroten en verdiepen en wel heel speciaal die passages uit de Bijbel waar de niet-christenen hen op aanvallen.

Hieronymus

Ook wat betreft hun eigen leven moeten kinderen kunnen begrijpen hoe God hen leidt en wat de Voorzienigheid voor hen doet. Zij moeten de persoon van Jezus Christus beter leren kennen en oprecht geloven in Zijn liefde. De Heilige Heronymus zei het als volgt: "Wie de Heilige Schrift niet kent, kan ook Christus niet kennen”.

Er is € 3.500 nodig om de bibliotheek in te richten.

Helpt u mee? Maak dan uw donatie over onder vermelding van code: 143-01-49.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.