fbpx

146 miljoen euro aan donaties voor lijdende christenen wereldwijd

donderdag, 15 juni 2023
Nieuws
De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) internationaal heeft in 2022 wederom meer steun ontvangen voor christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn. Daarmee zijn 5702 projecten gesteund in 128 landen, een recordaantal. Met bijna 10% van alle hulp was Oekraïne het land dat de meeste steun ontving. Ook in Nederland lagen de inkomsten in 2022 met 5,4 miljoen euro op een ongekend hoog niveau.
Trip 2021 of Marco Mencaglia and Kira von Bock-Iwaniuk to Georgia and Armenia

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood (ACN) Nederland: “We zijn onze weldoeners enorm dankbaar! Het is geweldig wat onze weldoeners daarmee in het afgelopen jaar weer voor christenen  die vervolgd worden of in pastorale nood hebben betekend!”

Kerk in Nood (ACN) ontvangt geen geld van overheden, wat betekent dat al deze hulp alleen mogelijk was dankzij de vrijgevigheid van meer dan 364.000 individuele weldoeners. Zij doneerden in 2022 bijna 13 miljoen euro meer dan in 2021. In een boodschap aan deze weldoeners zegt de afscheidnemende internationale  Uitvoerend President, dr. Thomas Heine-Geldern: “We stellen met dankbaarheid en nederigheid vast dat de zegen van de Almachtige opnieuw op ons werk heeft gerust en dat onze weldoeners de kreten van onze vervolgde broeders en zusters hebben gehoord. Dankzij hen kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, ook al zal onze hulp nog jarenlang nodig zijn.”

Samen met 2,7 miljoen euro uit de reserves van voorgaande jaren, werden in 2022 activiteiten gefinancierd voor een bedrag van 148,7 miljoen euro. Van dit totale bedrag aan uitgaven was 82,6%, ofwel 122,8 miljoen euro, bestemd voor missiegerelateerde activiteiten. Dit waren projectfinanciering (87,2%), voorlichting, belangenbehartiging en evangelisatiewerk (12,8%), allen onderdeel van de missie van Kerk in Nood (ACN). In totaal ging 17,4% van de totale uitgaven, oftewel € 25,9 miljoen, naar administratie (6,7%) en fondsenwerving (10,7%).

Wereldwijd bereik van de hulp
De grootste ontvanger van ACN-hulp in 2022 was Oekraïne, waar de stichting haar hulp opvoerde in een tijd waarin de Oekraïense katholieke Kerk zich in een bijzonder moeilijke situatie bevindt als gevolg van het aanhoudende conflict. In totaal werden 353 projecten in het land ondersteund, vooral om priesters, religieuzen, seminaristen en andere kerkelijke werkers te helpen die met vluchtelingen en anderen in wanhopige situaties werken.

Regionaal gezien ontving Afrika de meeste hulp van de weldoeners, met 31,5%, gevolgd door het Midden-Oosten (18,1%) en Centraal- en Oost-Europa (17,7%). Latijns-Amerika ontving 16,7% van de hulp en Azië en Oceanië 14,6%, terwijl de resterende 1,4% naar andere gebieden ging.

Naast het bedrag dat aan hulpprojecten werd toegekend, ging 15,7 miljoen euro naar informatie-, evangelisatie en belangenbehartiging. Dit omvatte de publicatie van religieuze literatuur, gebeds-campagnes en belangenbehartiging namens vervolgde christenen in besluitvormingscentra.

5702 projecten gefinancierd
De hulp van de weldoeners van Kerk in Nood (ACN) vertaalde zich in 972 bouwprojecten, waarvan meer dan een derde kerkgebouwen of kapellen betrof; 1.253 voertuigen, waaronder 564 auto’s, 252 motorfietsen, 16 boten, 11 bussen en 4 vrachtwagens, evenals 406 fietsen om de missie van kerkelijke werkers te vergemakkelijken, vooral in Afrika en Latijns-Amerika. De stichting gaf ook meer dan 40.000 priesters Misintenties en ondersteunde bijna 21.000 religieuze zusters, evenals bijna 14.000 seminaristen.

In totaal financierde Kerk in Nood (ACN) zo 5.702 projecten, 404 meer dan in 2021. Deze projecten werden uitgevoerd in 1.199 bisdommen – meer dan een derde van het totaal in de katholieke Kerk – in 128 landen. Het grootste ondersteunde project was de restauratie van een gedeeltelijk verwoest parochiecentrum in Irak, ter waarde van bijna 1 miljoen euro. Het kleinste was een trainingsprogramma in Colombia, ter waarde van 300 euro.

De financiële resultaten van Kerk in Nood (ACN) zijn nationaal en internationaal aan accountantscontrole onderworpen. Het jaarverslag van Kerk in Nood Nederland zal vóór 1 juli op de eigen website worden gepubliceerd.