fbpx
Featured Image

Contemplatieve zusters Congo volharden ondanks geweld

Dit eerste karmelietessenklooster, gesticht in de Kasaï-regio, werd 50 jaar later overgebracht naar Malole in het centrum van wat nu de Democratische Republiek Congo is. En vandaag de dag wonen er 18 Afrikaanse vrouwen, in leeftijd variërend van 21 tot 88 jaar. De gemiddelde leeftijd van de zusters is 40 jaar. Hoewel de Karmelietessen fysiek los van de wereld leven, brengen zij in hun onophoudelijk gebed de noden van de hele wereld voor God. De heilige Theresia van Lisieux (1873-1897) heeft de roeping tot het contemplatieve leven perfect uitgedrukt toen zij zei: “In het hart van de Kerk wil ik liefde zijn.”

Het klooster ligt niet ver van het plaatselijke seminarie, wat helemaal passend is, want in de stilte van de omheining wijden de zusters zich heel speciaal aan het bidden voor priesterroepingen en voor de heiliging van het priesterleven. Helaas waren er in 2017 geweldsuitbarstingen waarbij niet alleen het karmelietenklooster maar ook het seminarie van Christus Koning werd aangevallen en geplunderd. Een deel van het seminarie werd zelfs in brand gestoken. Godzijdank vielen daarbij geen doden of gewonden. Maar in dit verscheurde land, dat al tientallen jaren geteisterd wordt door burgeroorlog en geweld, was dit niet de eerste keer dat de zusters het slachtoffer waren van dergelijke aanvallen,. Kerken en religieuze gebouwen zijn met tragische regelmaat slachtoffer van geweld geworden.

De inwoners van de stad Malole zijn dan ook erg blij dat het klooster en de zusters nog steeds in hun midden aanwezig zijn. Elke dag wordt hier de heilige Mis opgedragen. Helaas zijn de gelovigen zelf arm en kunnen ze weinig doen om de zusters te steunen.

Helpt u mee, zodat de zusters hun apostolaat van gebed op deze bijzonder gewelddadige plaats kunnen blijven uitvoeren? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 115-06-39. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Een druppel melk
Een van de belangrijkste projecten die de organisatie sinds 2017 steunt, is de campagne “Een druppel melk” in Aleppo. Daarbij wordt poedermelk uitgedeeld aan meer dan 3.000 kinderen uit christelijke gezinnen die in nood verkeren of door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Het programma begeleidt hen vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar. Soortgelijke projecten komen sinds 2015 ook ten goede aan kinderen in Tartus en sinds 2018 in Homs.

Studiebeurzen
Een ander door Kerk in Nood gesteund initiatief bestaat uit studiebeurzen voor christelijke school- en universiteitsstudenten in Aleppo en Damascus. Een derde van de scholen is gesloten als gevolg van de oorlog, maar veel gezinnen konden het zich toch niet veroorloven hun kinderen naar de scholen te sturen die wel functioneren. Dankzij studiebeurzen konden in het academisch jaar 2019-2020 in Aleppo alleen al 7.340 studenten verder met hun studie. In Damascus werden met de steun van de Zusters van Goddelijke Liefde van Besançon 2020-2021 studiebeurzen aan 550 universiteitsstudenten verstrekt van de plaatselijke Grieks-Melkitische Kerk.

Corona
Syrië is niet gespaard gebleven voor de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie. In 2020 heeft Kerk in Nood daarom meer dan 576.000 euro uitgetrokken om met de hulp van plaatselijke kerken 23.050 christelijke gezinnen te helpen die in grote nood verkeren door de precaire economische situatie die door de quarantaine is ontstaan. Met Kerstmis 2020 hebben de weldoeners van Kerk in Nood bovendien 200.000 euro geschonken om met de hulp van de Congregatie van Jezus en Maria winterjassen te verstrekken aan 25.000 kinderen in verschillende steden over het hele land.

Wederopbouw
Bovendien heeft ACN bijna vier miljoen euro geïnvesteerd in 156 projecten voor de wederopbouw van kerken, kloosters, scholen en pastorale centra, en 1,5 miljoen euro voor de wederopbouw van 1.077 particuliere huizen die door de gevechten en bombardementen verwoest zijn. Deze projecten hebben bijvoorbeeld gezinnen in Homs, Aleppo, Maaloula en de Vallei der Christenen geholpen om naar hun huizen terug te keren. Kerken die dankzij weldoeners van Kerk in Nood herbouwd zijn, zijn onder andere de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs en de kathedraal van Sint-Elijah in Aleppo.

Pastorale hulp
Wat de pastorale hulp betreft, heeft ACN meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor 182 projecten. De meest in het oog springende zijn de zomerkampen, die bedoeld zijn als een tijd van genezing, geloofsopvoeding en onderwijs voor jongeren of gezinnen die het trauma van de oorlog hebben opgelopen. Hiertoe behoort ook de gebedsactie “Troost mijn volk”, die christelijke gezinnen begeleidt die in de oorlog dierbaren hebben verloren. De icoon van Mater Dolorosa, Troosteres der Syriërs, gezegend door paus Franciscus, heeft parochies bezocht in 34 bisdommen.

Andere projecten van Kerk in Nood om het werk van de Kerk in Syrië tijdens de oorlog te steunen, betroffen onder meer Misintenties voor priesters (€874.000 en steun bij de aanschaf van religieuze boeken (€48.000), opleidingskosten (€356.000), transport (€181.000) en katholieke media (€13.000).

Ook in de nabije toekomst geeft Kerk in Nood hoge prioriteit aan de situatie van Christenen in Syrië. Wilt u hen steunen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Syrië.

 

Featured Image

Zusters India zwaar getroffen door corona

Een reeks gebeurtenissen verscheurde de communiteit van de Dochters van het Kruis. Het begon op 5 oktober toen zr. Flora werd gediagnosticeerd met corona. De volgende dag werd ook zr. Suchita in het ziekenhuis opgenomen. Haar toestand verslechterde snel. In één week werden achttien zusters van de communiteit gediagnosticeerd met het virus. Zr. Anupama, de provinciale overste, en zes andere zusters hadden ernstige gezondheidsklachten en moesten onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen.

Na acht dagen in het ziekenhuis konden sommige zusters weer naar huis komen, waar ze nog acht dagen in quarantaine moesten blijven. Zuster Suchita kwam niet thuis. Op 23 oktober om 20.00 uur is de religieuze zuster overleden. “We worden Dochters van het Kruis genoemd. Dit keer heeft de Heer ons een deel van zijn kruis gegeven. Maar laten we niet vergeten dat we het niet alleen dragen. Hij is bij ons. Laten we dus samen het kruis dragen en elkaar helpen. Laten we het kruis omarmen en moedig optillen”, schreef zr. Anupama toen ze de provincie over het verlies informeerde.

Zr. Suchita was de directeur van een school die onderwijs bood aan 320 kinderen uit arme gezinnen. Ze was ook lid van de Provinciale Raad van haar congregatie en de overste van de communiteit in Hamirpur. “Zr. Suchita gaf haar leven voor de armsten en de zwaksten. Het is een groot verlies voor de provincie en voor mij persoonlijk”, aldus een herstelde zr. Anupama. Ondanks de risico’s en ontberingen, zet de congregatie, gesticht door Moeder Marie Therese Haze in 1833, en vooral actief op het gebied van onderwijs, haar werk voort.

Toen de corona-epidemie zich in India verspreidde en de mensen de gezondheids- en economische gevolgen van de pandemie begonnen te ondervinden, konden veel gezinnen het schoolgeld niet betalen. Als gevolg daarvan ontvingen de zusters die als leerkracht werken vele maanden lang geen salaris. In de voetsporen van hun stichter bleven de Zusters van de Dochter van het Kruis echter in de noden voorzien van wie het meest lijden in de samenleving. Zo zorgen ze voor ontsmettingsmiddelen en zelfgemaakte maskers voor wie zich deze essentiële middelen niet kunnen veroorloven. De meest kwetsbare gezinnen zijn bovendien afhankelijk van de zusters voor voedsel en medicijnen. “De nood groeit, net als het lijden van de mensen,” aldus zr. Anupama.

De missie van de zusters is om aan alle mensen in het lijden en de dood van Jezus Christus aan het kruis de ervaring van Gods liefde te openbaren. Ze verrichten pastoraal en sociaal werk in de sloppenwijken van Rourkela en bezoeken zieken, bejaarden en noodlijdende arbeidsmigranten die niet voor hun gezin kunnen zorgen. India is zwaar getroffen door de corona-epidemie. Er zijn meer dan 8,5 miljoen positieve gevallen geregistreerd in het land. Meer dan 127.000 mensen stierven aan het coronavirus. “We weten niet hoe lang deze pandemie een ravage gaat aanrichten. Onze stad Rourkela is zwaar geteisterd. De mensen zijn bang,” zei Sr. Anupama.

Kerk in Nood steunt de congregatie in India al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Nu, in tijden van nood, vallen de zusters opnieuw terug op de steun van de stichting. “We proberen deze tragische gebeurtenissen [het verlies van zuster Suchita en de ziekte van 18 andere zusters] te boven te komen, maar het zal tijd vergen. De ziekenhuisrekeningen vallen ons zwaar, want de provincie werkt nog steeds aan haar economische duurzaamheid. We weten niet hoe lang deze pandemie zal voortduren. De zusters die ziek zijn, hebben goede zorg en voedzaam eten nodig. Als u en uw donateurs overwegen om ons in deze crisistijd te steunen, zal ik u ooit dankbaar zijn voor uw goedheid”, besluit zr. Anupama in haar brief.

Helpt u zusters in deze moeilijke corona-pandemie om de medische kosten te dekken? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van ‘Zusters India.’ Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Corona in Congo: “Verlies mager loon nachtmerrie”

De lockdown als gevolg van de coronapandemie heeft ook in de Democratische Republiek Congo een bijzonder zware impact op de Kerk. Op 22 juni werden 5.826 bevestigde besmettingen en 130 doden door het coronavirus gemeld. Met de komst van de pandemie werd het leven van religieuze zusters in Bukavu, een kerkelijke provincie in het oosten van het land, een nachtmerrie. “Zelfs onder normale omstandigheden is de situatie daar uiterst moeilijk”, legt Christine du Coudray, verantwoordelijke bij Kerk in Nood (ACN) voor projecten in het land, uit. “In een regio die al wordt geteisterd door etnische conflicten, waar het leven wordt gekenmerkt door onzekerheid, gewapende invallen vanuit buurlanden, ontvoeringen en verkrachtingen, leven de religieuze zusters door catechese te geven en te werken in scholen en gezondheidscentra. De gezondheidsmaatregelen die zijn opgelegd ter bescherming tegen het Coronavirus hebben hen echter van hun broodwinning beroofd, waardoor hun situatie uiterst precair is geworden.”

Geen patiënten en scholieren
De lonen worden al niet meer betaald sinds de president van de Democratische Republiek Congo op 24 maart de noodtoestand afkondigde. Bovendien worden medische hulpverleners, een groep waartoe veel religieuze zusters behoren, gecompenseerd afhankelijk van het aantal patiënten dat zij behandelen. “Uit angst om besmet te raken met het Coronavirus, zijn veel mensen op dit moment echter niet bereid om naar de ziekenhuizen te gaan voor verzorging. Dit betekent dat de religieuzen drastische bezuinigingen hebben doorgevoerd of zelfs een volledig verlies aan inkomsten hebben geleden. De religieuzen die in de scholen werken, zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de bijdragen die zij normaal gesproken van de ouders van hun leerlingen ontvangen. Nu scholen als gevolg van de pandemie zijn gesloten, is ook deze bijdrage niet meer aan de orde”, legt Du Coudray uit.

Om het voortbestaan van de religieuzen te verzekeren, zelfs in het licht van deze ontberingen, heeft Kerk in Nood noodhulp goedgekeurd voor 69 zustergemeenschappen uit zes congregaties die in de zes bisdommen van de kerkelijke provincie Bukavu werkzaam zijn. De 120.000 euro die de stichting schenkt naar aanleiding van een oproep door mgr. François-Xavier Maroy, aartsbisschop van Bukavu, om hulp te bieden, komt ten goede aan in totaal 464 religieuze zusters. Du Coudray: “Het is onze plicht om hen te troosten bij deze ontberingen, een troost die zij vele malen zullen vermenigvuldigen ten gunste van degenen die nog minder hebben dan zijzelf.”

Zelfgave
De projectmedewerker van Kerk in Nood heeft groot ontzag voor de zusters in het land: “Terwijl hulporganisaties veelal zijn gevlucht vanwege het voortdurende conflict, staan de Kerk en in het bijzonder deze religieuzen dicht bij de zwaarst benadeelde groepen. Ze worden niet erkend, maar werken volledig in de geest van Moeder Teresa! Hoe vaak heb ik ze niet bezocht na wéér een aanval door rivaliserende bendes, nadat ze het slachtoffer waren geworden van verkrachtingen en bloedbaden die niemand spaarden, nadat ze aardbevingen, aardverschuivingen of ontzagwekkende overstromingen hadden overleefd, zoals zojuist is gebeurd in Uvira [100 km ten zuiden van Bukavu]. Het zijn rampen die alles in hun kielzog uitwissen en een groot deel van de verwoesting hebben weggevaagd. Dit conflict smeult al 20 jaar.”

Helpt u de zusters in Bukavu deze crisis door? Doneer dan online via deze site of maak uw gift over onder vermelding van ‘Zusters Congo.’ Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Brazilië en het coronavirus: steun aan 500 helpers

In de staat Ceará, in het noordoosten van Brazilië, steunt Kerk in Nood het werk van priesters onder de meest behoeftigen in de stad Itapipoca, die zwaar getroffen is door de pandemie De Kerk werkt er hard om de geest van solidariteit te behouden en plaatselijke Christenen, die afhankelijk zijn van steun, te bereiken. Het aantal gevallen van het Coronavirus neemt in de regio nog steeds toe. Op 5 juni waren er 4.258 bevestigde besmettingen en 203 doden. Als gevolg daarvan blijven de kerken gesloten en worden de Missen via sociale media vanuit huis gevolgd.

Aanwezig in levens gelovigen
Volgens pr. Francisco Danízio Silva, de econoom van het bisdom Itapipoca, maken de mensen een zeer moeilijke tijd door. “We worden geconfronteerd met veel moeilijkheden: ten eerste is het onderhouden van contact met onze mensen lastig. Onze mensen hebben ons hard nodig, onze gebeden, ons gezelschap, onze raad. Maar door de pandemie is het moeilijk om dit fysieke contact in stand te houden. Het andere aspect is de financiële kwestie. Onze inkomsten zijn sterk verminderd. De offerande van de gelovigen is met ongeveer 60% gedaald. Er zijn geen collectes meer, omdat er geen openbare Missen meer zijn. En dus is de situatie erg gecompliceerd, omdat de middelen die we wel hadden nu uitgeput raken.”

“Op dit moment is het niet mogelijk om persoonlijk te spreken met onze mensen, die erg overstuur en angstig zijn. We helpen hen zo goed mogelijk via de sociale netwerken zoals WhatsApp, Facebook en YouTube”, legt pr. Francisco uit. “Het bisdom heeft ook twee radiozenders die het gebruikt om dicht bij de mensen te blijven. We gebruiken deze middelen om onszelf en onze gelovigen te beschermen. Wanneer ze toch naar buiten moeten gaan of hulp moeten bieden in noodsituaties, gebruiken de priesters beschermende gelaatsmaskers.

In sommige parochies zijn de priesters, om de mensen te helpen, er sinds het begin van de pandemie in geslaagd een hupacties te organiseren. Zo worden voorraden verzameld en basisbenodigdheden verdeeld onder de meest hulpbehoevenden. “De laatste tijd hebben we grote inspanningen gedaan om geld in te zamelen, maar dat wordt nu heel moeilijk, want de mensen hebben zelf bijna niets”, legt pr. Francisco uit. “Sommige parochies hebben besloten om voor de meest hulpbehoevende families dagelijks in een avondmaaltijd te voorzien. Maar ook voor deze campagne is het geld op.” Parochiepriester Danízio rekent op de vriendelijkheid van de gewone mensen. “In de tijden die we nu doormaken, is de steun van elk individu erg belangrijk. Met het weinige dat we hebben, kunnen we nog steeds veel mensen helpen. Onze Kerk is arm en in nood, maar ze is rijk aan de genade van God en aan vriendelijke en vrijgevige mensen”.

Dankbaar voor steun
Pr. Francisco is dan ook erg dankbaar voor de weldoeners van Kerk in Nood. “Jullie, de weldoeners van Kerk in Nood, helpen ons enorm. Gedurende deze tijd is uw steun direct gekoppeld aan de hulp die wij kunnen geven aan deze broeders en zusters van ons… die zoveel van ons nodig hebben; ons medeleven, onze aandacht en onze liefdevolle steun. Ik bid tot God, op voorspraak van Zijn allerheiligste Moeder Maria, dat Hij ieder van u mag zegenen en dat uw edelmoedigheid de bron van uw heil zal zijn. Laten we nooit vergeten dat het helpen van onze naaste een van de meest doeltreffende manieren is om onze Heer Jezus Christus, de Goede Herder, te imiteren. Onze dank aan allen die ons helpen om te evangeliseren door middel van naastenliefde, over de hele wereld”.

Sinds het uitbreken van de Coronavirus pandemie heeft ACN International honderden priesters, religieuzen en lekenpastoraal werkers financieel noodhulp geboden, zodat ze de meest behoeftigen kunnen blijven helpen. Als u ons wilt helpen dit mooie werk voort te zetten, klik dan hier om uw donatie te doen.

 

Featured Image

Priesters en religieuzen tegen Corona

De coronavirus-pandemie raakt arme mensen extra hard. Zonder sociaal vangnet moeten veel mensen wereldwijd kiezen tussen honger en het risico op besmetting. Een duivels dilemma. Daarnaast maken de omstandigheden waarin zij leven en werken het risico op besmetting groter. Zo werken in Pakistan veel mensen zonder beschermingsmiddelen als sanitair werkers en leven veel mensen in sloppenwijken met meerdere gezinnen in een huis.

Dankzij uw steun kunnen priesters en religieuzen hun parochianen en anderen steunen in deze uitzonderlijke tijd waarin het coronavirus levens eist. Met voedsel, voorlichting over het virus en medische zorg. Maar ook geestelijke weerbaarheid is belangrijk, vooral voor mensen die eenzaam zijn. Priester, religieuzen en leken zoeken de mensen op om hen van veilige afstand te troosten, te bemoedigen en weer hoop te geven. Met uw hulp kan Kerk in Nood priesters en religieuzen steunen zodat zij hun werk kunnen blijven doen.

Helpt u hen mee? Doneer dan veilig online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Corona.’ Uw gift gaat naar de vele priesters en religieuzen die Kerk in Nood om hulp hebben gevraagd in deze moeilijke omstandigheden. 

Featured Image

Zusters in frontlinie bij strijd tegen Corona

De organisatie heeft noodhulp ter beschikking gesteld zodat priesters en religieuzen hun pastorale en sociale werk onder de meest kwetsbare mensen kunnen blijven uitvoeren. Zelf gaan ze voorop in de strijd tegen het coronavirus in Oekraïne.

Blijf voor ons bidden
Zuster Daniela Pukhalska is verpleegkundige in Odessa aan de Zwarte Zee. Ze werkt op de afdeling besmettelijke ziekten en heeft daardoor ervaring uit de eerste hand met het lijden. “Op dit moment komen veel patiënten naar ons toe waarvan we vermoeden dat ze besmet zijn”, vertelt ze aan Kerk in Nood. “Een paar dagen geleden kregen we te horen dat we vanaf nu alleen nog maar patiënten moeten accepteren die al positief getest zijn. Er is zoveel werk aan de winkel dat ik me aan het eind van de dag absoluut uitgeput voel.” Sommige artsen zijn in paniek geraakt en enkelen zijn zelfs vertrokken. Van haar kant blijft ze echter relatief ontspannen. “Zoals onze baas ons altijd vertelt, wisten we wat voor een afdeling we werkten en wat we konden verwachten.”

Ze is zelf niet bang voor een infectie. Als religieuze zuster van het Onbevlekt Hart van Maria verzekert ze dat dit vertrouwen te danken is aan de genade van God en aan het feit dat veel mensen voor haar en voor de zieken bidden. Ze zegt: “Ik weet dat veel mensen voor ons bidden, voor de artsen en alle medewerkers, en we zijn daar heel dankbaar voor. Blijf alsjeblieft voor ons bidden, zodat we onze kracht niet verliezen.”

Proberen patiënten te beschermen
Ook de religieuze zusters die voor de zwakkeren en de ouderen zorgen, zijn zwaar getroffen door de pandemie. Zoals zuster Justiniana, die werkt in het bejaardentehuis van Maria de Moeder van Barmhartigheid in Lviv in West-Oekraïne. De zusters van Sint Jozef zorgen hier voor 25 bedlegerige mensen die 24 uur per dag medische zorg en toezicht nodig hebben. Als gevolg van de corona-pandemie hebben ze hun veiligheidsmaatregelen aangescherpt. “Het is nu verboden om patiënten te bezoeken”, vertelt zuster Justiniana. “En het personeel moet maskers en beschermende kleding dragen. Alles moet diepgaand worden gereinigd met een ontsmettingsmiddel. We zijn bang dat we binnenkort zonder de benodigde apparatuur en medicijnen komen te zitten, omdat het moeilijk is om aan nieuwe voorraden te komen. Maar ondanks alles proberen we niet in paniek te raken, maar onze patiënten te kalmeren en te beschermen.”

Ook zij vindt nieuwe kracht en moed in haar geloof voor de dagelijkse strijd. “Begin april herdachten we de 15e verjaardag van het overlijden van de heilige Johannes Paulus II. We herinnerden ons zijn woorden ‘Wees niet bang! Open de deuren naar Christus!’ Als we ons hart openen voor Christus en Hem verwelkomen, dan staan we onder Zijn speciale bescherming. En dus vertrouwen we onze huizen en de hele wereld aan Hem toe.”

Zuster Jana Lypivska van de Zusters Benedictinessen werkt al twee jaar in de parochie van de Heilige Aloysius, in Zhmerynka in het centrum van het land. Tot voor kort was haar voornaamste taak de catechese aan kinderen en volwassenen ter voorbereiding op de sacramenten. Maar zuster Jana heeft ook altijd gezorgd voor de ouderen en behoeftigen in de parochie. Nu is dit haar belangrijkste taak geworden, legt ze uit. “In deze moeilijke tijd van opsluiting hebben deze mensen vooral onze hulp en het getuigenis van ons leven nodig. Velen van hen vragen ons om onze gebeden. We openen onze kapellen zodat één persoon tegelijk kan bidden en we doen boodschappen of proberen er gewoon te zijn voor deze mensen in deze moeilijke tijden.”

Armoede nijpend
Al voor de pandemie was de economische situatie in Oekraïne nijpend, vanwege de oorlog die sinds 2014 het land verscheurt. Weinig mensen hebben spaargeld en het verlies van werkgelegenheid als gevolg van de pandemie heeft velen op de rand van de overlevingskansen gebracht. Dit is ook iets wat de zusters in Ivano-Frankivsk in West-Oekraïne voelen. Zuster Elena Gnadziuk behoort tot de congregatie van de Myrrh-dragende Zusters (de Myronositsi). Hun klooster wordt dagelijks bezocht door een tiental mensen die in armoede leven. De zusters delen hun voedsel en andere benodigdheden met hen. Elke dag zijn er meer en meer. “Elke keer als ik de deurbel hoor en de deur van ons klooster open doe, zie ik mensen in nood. Onder hen bevinden zich ook daklozen en mensen die hun baan hebben verloren en nu in financiële moeilijkheden verkeren. Gisteren kwam een vrouw naar ons toe en vroeg om voedsel voor haar drie kinderen. Na haar kwam een man die vroeg om voedsel voor zijn moeder. Onder de behoeftigen zijn er veel mensen die op zichzelf wonen”, legt zuster Elena uit.

Kerk in Nood ondersteunt al deze gemeenschappen al jaren, waardoor de zusters hun specifieke charisma van zorg en dienstbaarheid aan de allerarmsten kunnen vervullen. Dankzij uw steun bij de vorming van nieuwe roepingen, het ondersteunen van hun eigen zieke en oudere zusters, kunnen de congregaties op hun beurt hulp bieden aan anderen.

Featured Image

Kazachstan: “Zusters belangrijk voor pastorale zorg”

Hoewel Katholieken slechts een minieme minderheid vormen van de bevolking, kunnen de priesters de pastorale zorg door de grote afstanden niet alleen aan. De zusters zijn hard nodig. Diverse congregaties dragen hun steentje bij. Ze geven catechese aan kinderen, jongeren en volwassenen en bereiden hen erop voor de sacramenten te ontvangen. Ze organiseren bezinningsdagen, vakantiekampen en jongerenbijeenkomsten en ze bekommeren zich om bejaarde, zieke, eenzame en behoeftige mensen.

De Vincentianessen bijvoorbeeld, die in Shortandy een huis hebben, bezoeken in diverse dorpen in een straal van 80 kilometer mensen die hun hulp nodig hebben. In Makinsk hebben hun medezusters een gaarkeuken waar veertig gezinnen elke dag een warme maaltijd aangeboden krijgen. Ook komen dagelijks 25 kinderen naar de zusters om er te spelen, te knutselen en aan de catechese deel te nemen. De zusters van de congregatie van de Goddelijke Barmhartigheid begeleiden de priesters op huisbezoeken in de dorpen. In hun huis hebben ze bovendien acht meisjes opgenomen die in de stad Petropavlovsk studeren. Ze begeleiden hen, beantwoorden hun vragen over het geloof en bidden samen met hen. Eens in de maand organiseren de zusters samen met de priesters een jongerenbijeenkomst.

Kerk in Nood ondersteunt de zusters elk jaar. Aartsbisschop Tomasz Peta schrijft ons: “De zusters zijn verbonden met God en blijven tegelijk onlosmakelijk verenigd met de mensen. Ze leven voor de mensen en treden op als hun vertegenwoordigers. Ze leven onder dezelfde omstandigheden als de leken om zo hun noden te leren begrijpen en zich in hun naam tot God te wenden. Ze maken eten klaar, verbouwen fruit en groenten in de tuin, gaan naar de markt en werken met hun handen. In de winter moeten ze hun kloosters verwarmen en hun geestelijk leven en kennis voeden door het lezen van geestelijke literatuur. Aangezien Kerk en staat gescheiden zijn, leven de kloosterlingen van de vrijgevigheid van gelovigen. Uw financiële steun bevrijdt hen ten dele van die zorgen, zodat ze zich helemaal aan hun roeping kunnen wijden.”

Helpt u de 70 zusters in het aartsbisdom van Astana waardevol pastoraal werk verrichten? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code 351-05-39. Uw gift wordt voor dit project gebruikt of voor soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Burkina Faso: zusters weerstaan terroristische dreiging

Door Amélie de La Hougue

Zuster Pauline, de generaal-overste van de congregatie en al 25 jaar zuster en haar medezuster Marie-Bernadette, de voormalige generaal-overste en al 35 jaar geleden ingetreden, vertellen over hun ervaringen en werk in Burkina Faso.

Kunt u ons wat meer vertellen over uw gemeente?

Onze gemeenschap van de Onbevlekte Ontvangenis werd in 1924 in Burkina Faso begonnen en is nu niet alleen actief in Burkina, maar ook in Togo, Niger, Benin, Ivoorkust, Mali, Algerije, Italië en Frankrijk. In totaal zijn er 463 zusters in de congregatie, waarvan 30 buiten Burkina Faso. We hebben ook 24 novicen en 24 postulanten. In Burkina Faso zijn we aanwezig in 13 van de 16 bisdommen van het land.

Vandaag de dag wordt Burkina Faso in toenemende mate wordt geteisterd door terroristisch geweld. Heeft u dit persoonlijk gezien?

Ja, we leven momenteel in een klimaat van permanente onveiligheid. Vooral onze zusters in de gemeenschappen in het noorden van het land zijn dagelijks getuige van botsingen. In Bam waren de terroristen slechts 3,2 km verwijderd van de congregatie. We nemen elke dag vluchtelingen op, vooral vrouwen van wie de man is vermoord – omdat de terroristen vooral de mannen doden – maar ook kinderen en ouderen. In het noorden zorgen de zusters dagelijks voor tussen de 30 en 60 vluchtelingen. En zelfs hier in Ouagadougou, de hoofdstad, hebben we meer dan 600 mensen opgenomen. Deze mensen hebben brood, water, een beetje zeep nodig, maar vooral ook een sympathiek gehoor, een gebaar van zachtaardigheid, van geliefd zijn, zelfs al is het maar voor een dag, na wat ze hebben meegemaakt.

Zijn de terroristen gericht op een bepaald deel van de bevolking?

Iedereen is in het vizier – katholieken worden gedood, animisten worden gedood, moslims worden gedood, protestanten worden gedood!

Neemt u iedereen op en helpt u iedereen?

Ja natuurlijk, we verwelkomen alle vluchtelingen of christenen, moslims, animisten …

Bent u bang?

Bang, nee, omdat we vertrouwen op de voorzienigheid van God. Maar we weten dat er elke dag iets met ons kan gebeuren en dat we voorbereid moeten zijn op elke mogelijke situatie. We zijn bezorgd over iedereen, we willen in staat zijn om aan de noden van elk individu te lenigen. Als overste van de congregatie dragen we zorg voor al deze noden en zorgen. Hier in Burkina Faso lijdt iedereen aan dit klimaat van onveiligheid, niet alleen onze zusters in het noorden van het land, ook die in Mali….

Wat zegt u tegen uw eigen zusters in deze moeilijke tijden?

We zeggen dat ze stevig geworteld moeten blijven in hun geloof en in liefde. We moedigen hen aan in hun missiewerk, waar ze zich ook bevinden. En we bidden veel, voor vrede maar ook voor de bekering van de terroristen. Dat doen we al vele jaren, elke dag. We hopen dat de Heer ons zal helpen, want we zijn er voor Hem. We leven dit martelaarschap in geloof.

Heeft u erover gedacht om sommige van uw gemeenschappen te sluiten, zoals bijvoorbeeld die in Dori?

We willen geen van onze gemeenschappen sluiten, omdat de mensen al bang zijn. Als ze de religieuze zusters zien vertrekken, dan zullen ze zich echt verlaten voelen. We willen bij de mensen blijven, hen helpen en troosten. Onze zussen in Mali werden gedwongen om te vertrekken om acute veiligheidsredenen, maar nu vertellen ze me dat ze bereid zijn om daar terug te keren. Ze voelen dat ze klaar zijn om samen met de mensen te lijden, zij aan zij met hen.

Blijven de christenen hopen, ondanks de dreigingen die boven hun hoofden hangen?

Ja, we hebben een echte geestelijke groei onder de mensen opgemerkt. Geconfronteerd met deze moeilijkheden verlaten de Christenen de kerken niet. In plaats daarvan bidden ze nog meer! In het aartsbisdom Ouagadougou hebben we een gebedsketen georganiseerd in de 35 parochies, zodat elke week een parochie speciaal voor vrede bidt.

Welke boodschap wilt u aan Christenen in Europa overbrengen?

Wij vragen hun gebeden, hun solidariteit en hun aanmoediging. We zijn verrast door wat er met ons gebeurt, maar tegelijkertijd delen we in het lijden dat zoveel andere Christenen in andere landen ervaren. En we vragen ook hen om standvastig te blijven in hun geloof.

We willen ook onze oprechte dank betuigen aan iedereen die ons helpt en ons aanmoedigt om de hoop te bewaren, zodat we iedereen die om ons heen lijdt kunnen blijven helpen. Op deze manier delen we in één grote gemeenschap van gebed.

Hoe ziet u de toekomst?

We vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. We weten dat de Heer van ons houdt en dat Hij ons zal helpen dit lijden te doorstaan. We behouden onze geest van hoop en weigeren in wanhoop te vervallen.

Kerk in Nood helpt de zusters al jaren in Mali en Burkina Faso. De hebben we bijgedragen aan voertuigen, de renovatie van hun vormingshuizen, muziek-apostolaat, zonne-energie en de vorming van de zusters. Met uw hulp kunnen we de congregatie verder helpen bij de vorming van zusters, begeleiding van roepingen en om de aanwezigheid van de zusters op de moeilijkste plaatsen mogelijk te maken. Helpt u mee?

Featured Image

Zusters in Benin essentieel voor parochieleven

Sinds juli 2018 wonen en werken de zusters uit Togo, die behoren tot de congregatie van de Missionaire Catechetische zusters van het Meest Heilig Hart, in Parakou. In deze grote en zich dynamisch ontwikkelende stad in het noorden van Benin leven verschillende etnische groepen samen. De meerderheid van de bevolking is Moslim, maar omdat de stad op een belangrijk kruispunt ligt en gemakkelijk toegankelijk is, heeft de congregatie hier sinds 1997 een vormingshuis. Hier ontvangen de jonge Afrikaanse zusters van de congregatie hun geloofsvorming.

Momenteel zijn er vijf jonge zussen in opleiding. Ze komen allemaal uit arme gezinnen en de meesten wonen ver van huis. Ze kunnen dus nauwelijks hopen op steun van hun gezin. Noch kunnen de plaatselijke parochies het zich veroorloven om het werk van deze zusters te steunen. De zusters leveren wel een essentiële bijdrage aan de parochies, bijvoorbeeld door jongeren en volwassenen in het geloof te instrueren, zieken en ouderen te bezoeken en hun de heilige Communie te brengen.

Met uw steun kunnen we zusters Helène en zuster Epiphanie ondersteunen bij het leveren van een goede vorming voor hun jongere medezusters.

Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 117-05-39. Uw gift gaat naar de zusters in Parakou of naar soortgelijke projecten in de regio.

 

Webwinkel aanbieding

Solidariteitsbutton

Solidair met vervolgde Christenen

1,00

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Ontvang de nieuwsbrief