Featured Image

Katholieke jongeren in Syrië en Libanon hebben u nodig

Maar de bisschoppen zitten niet bij de pakken neer.

De bisschoppen willen in beide landen eigen Wereldjongerendagen oragniseren voor in totaal 2100 jongeren.

Helaas hebben de jongeren en de Kerk niet het geld om de organisatie te betalen.

Alleen met uw hulp kunnen deze evenementen doorgaan. Deze jonge mensen zijn de hoop van het christendom in het Midden-Oosten!

De jonge katholieken in Syrië en Libanon verdienen uw hulp. Klik op de donatiebutton en help mee.

Featured Image

Jongeren Bolivia zoeken geloof, hoop, en toekomstperspectief

Het leven in de Andes is hard en voor velen betekent het een dagelijkse strijd tegen extreme armoede.

De gemeenschap waartoe Eva behoort, woont verspreid over afgelegen nederzettingen. Slechts enkele keren per jaar lukt het een priester deze onherbergzame plekken te bezoeken. Basisvoorzieningen zoals een winkel om eten te kopen, ziekenhuizen en scholen zijn simpelweg afwezig. Dit dwingt steeds meer mensen, zoals Eva, om hun families en het platteland achter te laten en werk te zoeken in de grote stad of zelfs in het buitenland.

Bisschop Ortiz, zelf behorend tot het inheemse Aymara-volk, begrijpt als geen ander de uitdagingen waarmee Eva en haar lotgenoten in de regio La Paz worden geconfronteerd. Hij ziet dat er geen toekomstperspectief is en dat de overheid de mensen niet de nodige hulp biedt. Zijn hart gaat in het bijzonder uit naar de jongeren. De jongeren vormen de toekomst van de Kerk, maar momenteel hebben ze geen enkele hoop. Voor hen lijkt de enige uitweg: hun geboorteland verlaten.

Gelukkig is het jeugdpastoraat, dat bisschop Ortiz vorig jaar het heeft opgezet, een groot succes.

Met uw hulp wil hij dit belangrijke werk voortzetten en uitbreiden. Hij heeft een specifiek doel voor ogen: 300 jongeren tussen de 15 en 29 jaar een algehele vorming bieden die hen leert over het geloof, christelijke waarden en leiderschap.

Dit wil hij bereiken met maandelijkse bijeenkomsten, één meerdaags congres en een driedaagse retraite. Hij wil een plek creëren waar jongeren hun talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen op het gebied van muziek en sport. Een plek waar ze trots kunnen zijn op hun etnische afkomst en waar ze de roepstem van God voor hun leven kunnen horen.

Om dit mogelijk te maken, vraagt bisschop Ortiz om uw steun.

Wilt en kunt u helpen? Met een donatie van slechts € 37,00 euro kan één jongere een heel jaar deelnemen aan het vormingsprogramma van bisschop Ortiz.

“Mijn verlangen is om deze jongeren verliefd te laten worden op een leven in vriendschap met Jezus Christus,” schrijft bisschop Otiz.

Bij voorbaat dank ik u voor uw gebed en gulle zegeningen. U biedt deze jongeren geloof, hoop, en toekomstperspectief en geeft u de gemeenschap van Eva Luz de kans om in voorspoed te leven in het gebied dat hen zo dierbaar is.

Featured Image

Radiogolven brengen hoop na terreurgolf Mozambique

In het noorden van Mozambique is zelfs de dagelijkse gang van zaken een uitdaging, laat staan de uitdaging van evangelisatie. Sinds het begin van de geweldsgolf in 2017 heeft Kerk in Nood (ACN) de steun aan de Kerk in het noorden van Mozambique geïntensiveerd. Recentelijk, Dankzij de steun van donateurs, heeft het bisdom Pemba een evangelisatie outreach programma gestart, ‘Evangelisatie in een tijd van crisis.’ Het initiatief heeft tot doel de missie van de Kerk in de huidige situatie voort te zetten via wat momenteel het beste communicatiemiddel in de regio is: radio.

Geïsoleerd door de oorlog
Al vóór de crisis was het, bij gebrek aan middelen en door de erbarmelijke toestand van de wegen, moeilijk om de meest afgelegen dorpen en nederzettingen te bereiken. Vooral in het regenseizoen zijn de wegen vaak onbegaanbaar. Door het gewapende conflict en de coronavirus pandemie is dit nog gevaarlijker geworden. Radio is dan ook het beste middel om contact te houden met mensen die geïsoleerd zijn door de oorlog, de pandemie en een gebrek aan middelen. Zo kan troost voor hun ziel worden geboden door middel van catechese, geestelijke vorming en de viering van de Heilige Mis – en ook door de hoopgevende klanken van christelijke muziek.

Groter bereik katholieke radiozender
Een van de katholieke radiostations in de regio, Rádio São Francisco, werd volledig verwoest door de terroristen. Daarom is het andere katholieke radiostation, Rádio Sem Fronteiras, van cruciaal belang. Dankzij de hulp van Kerk in Nood is het bereik van de zender vergroot, worden nieuwe programma’s gemaakt en is er tegelijkertijd zendtijd gehuurd op andere lokale radiostations om zo verder uit te breiden. Radio Sem Fronteiras is daardoor nog beter te ontvangen in de crisisgebieden.

Omdat veel gemeenschappen niet eens een radio hebben, laat staan elektriciteit, wil Kerk in Nood graag de aanschaf helpen financieren van kleine radio’s op zonne-energie. Deze worden aan de zorg van een gemeenschapsleider toevertrouwd, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen afstemmen op en luisteren naar wat voor hen misschien wel de enige bron van hoop is in deze tijden van oorlog en pandemie, namelijk het evangelie.

Radiogolven brengen hoop
Priester Latifo Fonseca, directeur van Rádio Sem Fronteiras, is de weldoeners van Kerk in Nood bij voorbaat dankbaar. “Ik zegen ieder van u, want elke dag maakt u de zending van Jezus mogelijk op plaatsen waar veel lijden is”, schrijft hij. “Waar eens een golf van geweld hen overspoelde, brengen de radiogolven nu nieuwe kracht aan de mensen en zaaien ze vrede en hoop in een tijd van oorlog en pandemie. Zij die eens bijna de hoop hadden opgegeven, horen nu de boodschap van Hem die alle dingen nieuw maakt. (Openb. 21:5)”

Wilt u het werk van de Kerk in Mozambique steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Mozambique. Uw donatie gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Meer weten over het geweld door jihadisten in Afrika? Kijk dan op onze actiepagina over extremisme.

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Featured Image

Online cursussen voor gezinnen in coronatijd

Ze zijn vooral bedoeld voor vrouwen, families en jongeren. In aanvulling hierop zijn er diverse hulpprogramma’s voor wie in nood is. Die programma’s bieden praktische levensvaardigheden, onderwijsprogramma’s en zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Ook worden zij begeleid in hun geloofsleven. De activiteiten worden georganiseerd door verschillende centra.

Het Coronavirus zorgt er echter voor dat mogelijkheden voor deelname beperkt worden. Fysieke afspraken zijn nu niet mogelijk. Het centrum biedt daarom de cursussen online aan. Omdat veel scholen, kleuterscholen en sportclubs gesloten zijn, houden zij zodoende toch nog contact met anderen. Dit helpt om een positief leven te leiden.

Het doel is om vrouwen kennis te laten maken met de nieuwe technologie. Wanneer ze deze goed kunnen gebruiken, kunnen ze deze kennis doorgeven aan hun kinderen. We merken, dat kinderen veel vrije tijd over hebben en vaker hun tijd doorbrengen op het internet. Het idee is om moeders in te laten zien wat goed is aan het internet, maar ook hoe ze hun kinderen kunnen beschermen tegen de negatieve kanten van het internet. Ook worden de moeders geholpen in het beter verdelen van hun tijd. Hoe kunnen de communicatie en de relaties binnen de familie verbeterd worden en het geloof verdiept worden? Het zijn belangrijke aspecten, zelfs als het coronavirus er niet zou zijn.

Op dit moment doen 150 vrouwen mee aan deze online cursussen. Kerk in Nood helpt deze programma’s met een bijdrage van 3000 euro. Wilt u meer van dit soort projecten steunen? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van Egypte online cursussen.

Featured Image

Jeugd van Albanië snakt naar religieuze literatuur

“Toen ik in Albanië aankwam, hadden de meeste mensen nog nooit een katholieke priester gezien. De kinderen riepen ‘Jezus is gekomen’ en renden achter mij aan”, vertelt priester Jaroslav uit Polen.

Nog niet zo lang geleden zag de situatie van de katholieken in Albanië er heel anders uit. Ze leden onder vervolgingen door het communistische regime. Martelingen en gevangenschap waren er aan de orde van de dag. In het land van Moeder Teresa werd de Kerk zo steeds minder zichtbaar.

Het is dan ook niet vreemd dat hele generaties zijn opgegroeid zonder God. “De priesters moesten helemaal opnieuw beginnen. Soms wist men niet eens meer hoe het kruisteken te maken”, vertelt de parochiepriester terwijl hij een gekunsteld kruisteken maakt. “Maar ons pastorale werk draagt vrucht en de Kerk is opnieuw aan het groeien.”

De jonge Katholieke Kerk in Albanië heeft vooral behoefte aan middelen om te evangeliseren onder de jeugd. “We willen de jonge generatie vormen in hun geloof door kennis mee te geven over de Bijbel en over de Katholieke Leer,” vertelt zuster Rita Ndoci, die verantwoordelijk is voor het jongerenpastoraat in het bisdom Shkoder.

Een vertaling en uitgave van het boek Twitteren met God van onze Nederlandse priester Michel Remery sloeg enorm aan onder de Albanese jeugd. Daarom wil aartsbisschop Massafra nu graag zijn boek Online met de Heiligen vertalen en verspreiden.

“Het boek Online met de Heiligen geeft op frisse en moderne wijze antwoord op vragen van het leven van alledag op basis van de levenservaringen van de heiligen. Het helpt de jongeren echt in hun relatie met God”, legt zuster Rita uit. Gedreven als ze is, heeft ze het boek al in het Albanees vertaald, zonder te weten of het geld om het te kunnen drukken er zou komen. “Aartsbisschop Massafra wil graag 3.000 boeken onder de jeugd verspreiden. De arme kerk in Albanië is echter niet in staat dit financieel te dragen. Om die reden vragen wij om uw steun.”

Helpt u de arme Albanese Kerk, opdat het land van Moeder Teresa weer kan groeien in geloof en vrucht kan dragen? Met een gift van € 35 euro kunnen 11 jongeren een ‘Online met de Heiligen’ boek ontvangen. U kunt doneren via de doneerknop onder vermelding van code: 432-00-89. Uw gift wordt voor dit project gebruikt of voor soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Aartsbisschop Aleppo: Emigratie bloedende wond

door Pierre Macqueron

Joseph Tobji, de Maronitische aartsbisschop van Aleppo en herder van een kleine gemeenschap van ongeveer 400 families, sprak met Pierre Macqueron van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN).

Hoe is de situatie in de stad twee jaar nadat regeringstroepen geheel Aleppo heroverden?
“Op het gebied van veiligheid is de situatie verbeterd, ook al blijven bommen vallen. Verschillende zijn de afgelopen weken aan de rand van Aleppo gevallen. Daarom is het conflict nog niet ten einde. Wat nu echter woedt, is een economische oorlog. Aan het einde van 2016 dachten we dat iedereen weer werk zou vinden en kon deelnemen aan de wederopbouw van de stad. We waren verrast door het embargo en de sancties die ons nu nog steeds zwaarder treffen. Elke dag worden we (16 uur per dag) geplaagd door stroomstoringen. De economie loopt niet, de inflatie stijgt. Bovendien is de corruptie in het land enorm toegenomen. Het is gemakkelijk om je de situatie van de inwoners van Aleppo voor te stellen. De mensen zijn gedemotiveerd.”

Is dat de reden waarom zo velen het land verlaten?
“We hebben veel middelen en veel gekwalificeerde werknemers verloren. Emigratie is onze bloedende wond geworden. Zelfs degenen die hier nog zijn, willen elders zijn in hun harten. De mensen dromen van het paradijs van de westerse wereld. Wanneer ze daar aankomen, vinden ze echter een andere realiteit dan ze hadden verwacht. Ze zijn erg verrast en teleurgesteld. Ze zijn dus hier teleurgesteld en daar teleurgesteld: dat is de grote tragedie. We hadden nog steeds hoop in 2016, nu bezwijken velen onder wanhoop.”

Wat doet de Kerk om mensen in nood te helpen?
“Jongeren willen naar andere landen om werk te vinden. Ik heb berekend dat 40 procent van onze christelijke gemeenschap bestaat uit ouderen. Er zijn echter slechts twee of drie tehuizen voor ouderen in Aleppo. We proberen hen zowel sociaal als via pastorale zorg te ondersteunen en toegang te geven tot medicijnen, psychosociale ondersteuning, voedsel, onderwijs en huisvesting.”

“Ook moeten we het geloof van de mensen versterken, hen in dit land verankeren, hen aanmoedigen om getuigen van Christus te zijn, het zout van de aarde en het licht van de wereld: we kunnen niet toelaten dat onze aanwezigheid hier onbeduidend wordt. We hebben een bijzonder pijnlijke periode van de geschiedenis meegemaakt: we leven in buitengewone omstandigheden. Nu moeten we daar op gepaste wijze mee omgaan. Daartoe organiseerden we vorige week de eerste synode van Katholieke bisschoppen in Aleppo.”

Wat zou u willen zeggen tegen onze weldoeners?
“In de naam van alle Cristenen in Aleppo, wil ik hen bedanken voor hun hulp, die ons draagt ​​en onze hoop versterkt. Dank u met heel mijn hart.”