fbpx

Online cursussen voor gezinnen in coronatijd

Ze zijn vooral bedoeld voor vrouwen, families en jongeren. In aanvulling hierop zijn er diverse hulpprogramma’s voor wie in nood is. Die programma’s bieden praktische levensvaardigheden, onderwijsprogramma’s en zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Ook worden zij begeleid in hun geloofsleven. De activiteiten worden georganiseerd door verschillende centra.

Het Coronavirus zorgt er echter voor dat mogelijkheden voor deelname beperkt worden. Fysieke afspraken zijn nu niet mogelijk. Het centrum biedt daarom de cursussen online aan. Omdat veel scholen, kleuterscholen en sportclubs gesloten zijn, houden zij zodoende toch nog contact met anderen. Dit helpt om een positief leven te leiden.

Het doel is om vrouwen kennis te laten maken met de nieuwe technologie. Wanneer ze deze goed kunnen gebruiken, kunnen ze deze kennis doorgeven aan hun kinderen. We merken, dat kinderen veel vrije tijd over hebben en vaker hun tijd doorbrengen op het internet. Het idee is om moeders in te laten zien wat goed is aan het internet, maar ook hoe ze hun kinderen kunnen beschermen tegen de negatieve kanten van het internet. Ook worden de moeders geholpen in het beter verdelen van hun tijd. Hoe kunnen de communicatie en de relaties binnen de familie verbeterd worden en het geloof verdiept worden? Het zijn belangrijke aspecten, zelfs als het coronavirus er niet zou zijn.

Op dit moment doen 150 vrouwen mee aan deze online cursussen. Kerk in Nood helpt deze programma’s met een bijdrage van 3000 euro. Wilt u meer van dit soort projecten steunen? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van Egypte online cursussen.

Jeugd van Albanië snakt naar religieuze literatuur

“Toen ik in Albanië aankwam, hadden de meeste mensen nog nooit een katholieke priester gezien. De kinderen riepen ‘Jezus is gekomen’ en renden achter mij aan”, vertelt priester Jaroslav uit Polen.

Nog niet zo lang geleden zag de situatie van de katholieken in Albanië er heel anders uit. Ze leden onder vervolgingen door het communistische regime. Martelingen en gevangenschap waren er aan de orde van de dag. In het land van Moeder Teresa werd de Kerk zo steeds minder zichtbaar.

Het is dan ook niet vreemd dat hele generaties zijn opgegroeid zonder God. “De priesters moesten helemaal opnieuw beginnen. Soms wist men niet eens meer hoe het kruisteken te maken”, vertelt de parochiepriester terwijl hij een gekunsteld kruisteken maakt. “Maar ons pastorale werk draagt vrucht en de Kerk is opnieuw aan het groeien.”

De jonge Katholieke Kerk in Albanië heeft vooral behoefte aan middelen om te evangeliseren onder de jeugd. “We willen de jonge generatie vormen in hun geloof door kennis mee te geven over de Bijbel en over de Katholieke Leer,” vertelt zuster Rita Ndoci, die verantwoordelijk is voor het jongerenpastoraat in het bisdom Shkoder.

Een vertaling en uitgave van het boek Twitteren met God van onze Nederlandse priester Michel Remery sloeg enorm aan onder de Albanese jeugd. Daarom wil aartsbisschop Massafra nu graag zijn boek Online met de Heiligen vertalen en verspreiden.

“Het boek Online met de Heiligen geeft op frisse en moderne wijze antwoord op vragen van het leven van alledag op basis van de levenservaringen van de heiligen. Het helpt de jongeren echt in hun relatie met God”, legt zuster Rita uit. Gedreven als ze is, heeft ze het boek al in het Albanees vertaald, zonder te weten of het geld om het te kunnen drukken er zou komen. “Aartsbisschop Massafra wil graag 3.000 boeken onder de jeugd verspreiden. De arme kerk in Albanië is echter niet in staat dit financieel te dragen. Om die reden vragen wij om uw steun.”

Helpt u de arme Albanese Kerk, opdat het land van Moeder Teresa weer kan groeien in geloof en vrucht kan dragen? Met een gift van € 35 euro kunnen 11 jongeren een ‘Online met de Heiligen’ boek ontvangen. U kunt doneren via de doneerknop onder vermelding van code: 432-00-89. Uw gift wordt voor dit project gebruikt of voor soortgelijke projecten in de regio.

Aartsbisschop Aleppo: Emigratie bloedende wond

door Pierre Macqueron

Joseph Tobji, de Maronitische aartsbisschop van Aleppo en herder van een kleine gemeenschap van ongeveer 400 families, sprak met Pierre Macqueron van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN).

Hoe is de situatie in de stad twee jaar nadat regeringstroepen geheel Aleppo heroverden?
“Op het gebied van veiligheid is de situatie verbeterd, ook al blijven bommen vallen. Verschillende zijn de afgelopen weken aan de rand van Aleppo gevallen. Daarom is het conflict nog niet ten einde. Wat nu echter woedt, is een economische oorlog. Aan het einde van 2016 dachten we dat iedereen weer werk zou vinden en kon deelnemen aan de wederopbouw van de stad. We waren verrast door het embargo en de sancties die ons nu nog steeds zwaarder treffen. Elke dag worden we (16 uur per dag) geplaagd door stroomstoringen. De economie loopt niet, de inflatie stijgt. Bovendien is de corruptie in het land enorm toegenomen. Het is gemakkelijk om je de situatie van de inwoners van Aleppo voor te stellen. De mensen zijn gedemotiveerd.”

Is dat de reden waarom zo velen het land verlaten?
“We hebben veel middelen en veel gekwalificeerde werknemers verloren. Emigratie is onze bloedende wond geworden. Zelfs degenen die hier nog zijn, willen elders zijn in hun harten. De mensen dromen van het paradijs van de westerse wereld. Wanneer ze daar aankomen, vinden ze echter een andere realiteit dan ze hadden verwacht. Ze zijn erg verrast en teleurgesteld. Ze zijn dus hier teleurgesteld en daar teleurgesteld: dat is de grote tragedie. We hadden nog steeds hoop in 2016, nu bezwijken velen onder wanhoop.”

Wat doet de Kerk om mensen in nood te helpen?
“Jongeren willen naar andere landen om werk te vinden. Ik heb berekend dat 40 procent van onze christelijke gemeenschap bestaat uit ouderen. Er zijn echter slechts twee of drie tehuizen voor ouderen in Aleppo. We proberen hen zowel sociaal als via pastorale zorg te ondersteunen en toegang te geven tot medicijnen, psychosociale ondersteuning, voedsel, onderwijs en huisvesting.”

“Ook moeten we het geloof van de mensen versterken, hen in dit land verankeren, hen aanmoedigen om getuigen van Christus te zijn, het zout van de aarde en het licht van de wereld: we kunnen niet toelaten dat onze aanwezigheid hier onbeduidend wordt. We hebben een bijzonder pijnlijke periode van de geschiedenis meegemaakt: we leven in buitengewone omstandigheden. Nu moeten we daar op gepaste wijze mee omgaan. Daartoe organiseerden we vorige week de eerste synode van Katholieke bisschoppen in Aleppo.”

Wat zou u willen zeggen tegen onze weldoeners?
“In de naam van alle Cristenen in Aleppo, wil ik hen bedanken voor hun hulp, die ons draagt ​​en onze hoop versterkt. Dank u met heel mijn hart.”

Webwinkel aanbieding

Eindelijk vrij –…

De definitieve autobiografie van Asia Bibi

17,99

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Ontvang de nieuwsbrief