fbpx

Voorwaarden verkoop

Kerk in Nood
Kerk in Nood is een goed doel met en ANBI-status. Meer informatie over Kerk in Nood, deze status en andere relevante informatie vindt u hier. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Kerk in Nood voldoet aan de voorwaarden die de AVG stelt aan goede doelen en garandeert dat gegevens van betrokkenen niet in verkeerde handen vallen. U kunt Kerk in Nood via 073 613 0820 of info@kerkinnood.nl bereiken om uw gegevens aan te passen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u hier.

Leveringsvoorwaarden webwinkel

Privacy bij bestelling
Als u iets bestelt of doneert aan Kerk in Nood of u aanmeldt voor een van onze publicaties worden uw adresgegevens in ons systeem opgenomen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Kerk in Nood kan per e-mail en telefonisch contact opnemen om u te informeren over en steun te vragen voor onze projecten. Bij een bestelling, donatie of publicatie machtigt u Kerk in Nood om – waar nodig – gegevens omtrent uw verblijfplaats bij derde instanties op te vragen (bijvoorbeeld i.v.m. adreswijziging door verhuizing). Op onze website geven wij aan welke informatie u van ons na het verstrekken van uw gegevens ontvangt. U kunt te allen tijde per telefoon, brief of email aangeven dat u geen informatie meer wenst te ontvangen. Afmelden voor onze digitale nieuwsbrief kan makkelijk en snel via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief.

Prijzen
De op deze website vermelde prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief BTW, onder voorbehoud van recht op wijziging. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Kerk in Nood tot het volledige factuurbedrag is betaald. Bij bestellingen wordt een bedrag voor verzendkosten (behandelings-, verpakkings- en bezorgkosten) in rekening gebracht, tenzij anders staat vermeld. Een actueel overzicht van de verzendkosten is bij Kerk in Nood op te vragen.

Bedenktijd
Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, heeft u als besteller zeven dagen de tijd, gerekend vanaf de datum van de factuur, om te besluiten of u artikelen wilt houden. De bestellingen kunnen – gefrankeerd en met vermelding van de reden van retourzending – aan Kerk in Nood worden teruggezonden. Verzendkosten van de levering en van de eventuele retourzending komen wel voor rekening van de besteller. Wij kunnen geen ongefrankeerde (retour) zendingen accepteren en brengen zendingen naar ons antwoordnummer in rekening.

Bezorging/verzending
Tenzij anders opgegeven, wordt uw bestelling aan huis bezorgd of, indien u niet thuis bent, bij buren. U treft dan een kaartje in uw brievenbus aan met de vermelding waar uw pakket is afgeleverd of – indien de bezorger het pakket opnieuw aanbiedt – een bericht over een nieuwe afspraak voor de bezorging. De verzending vindt plaats op risico en voor kosten van de besteller.

Betaling
U dient het in rekening gebrachte bedrag netto en binnen 30 dagen na datum van de rekening te voldoen. Eventuele herinneringskosten komen voor uw rekening.

Overige condities
Levering aan postbusnummers is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Voor alle artikelen geldt: zolang de voorraad strekt. Prijs-, model- en kleurwijzigingen, alsmede druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Kerk in Nood is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de levertijd, uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht.

Enig voorbehoud
Bij iedere bestelling wordt bezien of deze uitgevoerd kan worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie betreffende het bestel- en betaalgedrag van de besteller en de administratieve gegevens van Kerk in Nood. Kerk in Nood heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals bijv. het vragen van vooruitbetaling of levering onder rembours. Door het plaatsen van een bestelling geeft u als besteller te kennen dat u met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Hiermee vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

Overleg
Kerk in Nood is dankbaar voor uw bestelling en donaties voor de projecten die we dankzij u kunnen ondersteunen. Voor alle voorgaande bepalingen geldt dan ook dat wij graag met u het gesprek aangaan. U kunt ons daartoe op werkdagen benaderen via 073 – 613 08 20 of via info@kerkinnood.nl.