Voor rust, inzicht, en wijsheid lieve Heer.
Laat uw Heilige Geest mij leiden.
Ik heb U lief