Dit ????brandt voor Bisschop Smeets, Goede God ontferm u over Bisschop Smeets. Schenk hem uw liefde en kracht
Voor een gezegende tijd ????????in Lourdes.