Voor Bisschop Smeets,
Dat onze lieve Heer zich over hem ontfermt????????????????