Voor alle Bisschoppen en priesters. In het bijzonder voor alle overleden bisschoppen en priesters, die door het Corona virus van ons zijn heen gegaan.
Lieve Heer neem hen op in uw Liefde