Om een gezegende vakantie voor onze pastoors en bisschoppen????