Voor het welslagen van een oogoperatie en een voorspoedig hetstel