fbpx

Wat doet Kerk in Nood met uw erfenis?

Kerk in Nood ondersteunt Christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn.

Kerk in Nood ondersteunt Christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Uw erfenis krijgt een heel concrete bestemming zoals:

Bouwhulp
Vaak zijn godsdiensttwisten de oorzaak van oorlog en vernieling. Kerkgebouwen worden beschadigd of vernietigd. In andere landen eist natuurgeweld zijn tol. Ook krijgen wij hulpaanvragen van bisschoppen waar parochies zo sterk groeien dat een kerkgebouw te klein is om alle gelovigen een plaats te geven. Kerk in Nood helpt bij de (her)bouw van kerken en kapellen. De lokale gemeenschap draagt bij met materiaal en arbeid.

Opleiding van Priesters
Nog dagelijks lezen wij berichten van Christenen die niet in vrijheid hun geloof kunnen beleven. Denkt u maar aan landen als Irak en andere Arabische landen, Sudan en Nigeria in Afrika en Birma en China in Azië. Toch zijn het juist deze landen waar veel jongemannen zich geroepen voelen tot het priesterschap. Vaak zitten de seminaries overvol. Soms moeten seminaries mogelijke studenten afwijzen omdat er geen plaats meer is.

Het St. Paulusseminarie in Oeganda bijvoorbeeld biedt plaats aan 150 studenten, een aantal dat inmiddels ver is overschreden. In een vluchtelingenkamp in het noorden van Oeganda is een seminarie opgericht waar 120 jongemannen zich voorbereiden op het priesterschap. Dit zijn bemoedigende cijfers die wij graag koesteren. Eén op de zeven seminaristen in de wereld wordt door Kerk in Nood ondersteund.

Vervoersmiddelen
Een van de parochies in het bisdom ‘Openbaring van de Heer’ in Novosibirsk heeft dezelfde oppervlakte als Oostenrijk, een andere parochie is zo groot als Nederland. Alleen gemotoriseerd kunnen de 36 priesters van het bisdom de afstanden in Siberië overbruggen.

Ook in andere landen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika zijn de afstanden groot en de wegen soms moeilijk begaanbaar. Soms helpen wij een zuster met een fiets om zieken en bejaarden te bezoeken. Soms helpen wij een priester met een auto om de kilometerslange afstanden te overbruggen.

Misintenties
Met misintenties helpt u priesters in arme, vaak afgelegen gebieden in Oost-Europa, Rusland en de Derde Wereld. Zij kunnen voor hun levensonderhoud namelijk niet rekenen op bijdragen van hun eigen noodlijdende parochies. U kunt deze priesters concreet en persoonlijk ondersteunen door hen misintenties aan te bieden. De priesters dragen met dankbaarheid de Missen voor u op.

Mediaprojecten
Paus Benedictus XVI heeft Kerk in Nood verzocht nóg meer aandacht te hebben voor de media: radio, televisie en persbureaus. In een brief aan Kerk in Nood zegt de Paus: “De media oefenen tegenwoordig een enorme invloed uit op de cultuur en het leven van de mensen. Met de medewerking en onder leiding van bekwame en gelovige Christenen kunnen zij een enorme bijdrage leveren aan de verspreiding van de Goede Boodschap van het Evangelie van Christus en van de christelijke waarden.”

“De Kerk heeft dringend behoefte aan mensen”, zo vervolgt de paus, “door wie God versterkt aanwezig kan zijn in dit brede werkterrein. Mensen die Zijn woord hoorbaar en zichtbaar maken en die alle technische mogelijkheden gebruiken om Zijn boodschap van verlossing tot in de verste uithoeken van de wereld te laten doordringen.”

Deze boodschap is ons uit het hart gegrepen. Via de media kunnen wij God zichtbaar maken in de maatschappij en in het leven van de mensen. Met liefde ondersteunen wij een groot aantal media-projecten over de hele wereld zoals Radio Veritas in Azië, Télé Lumière in het Midden-Oosten of radio- en tv-uitzendingen van de bisschoppen in Bolivia. Investeringen in de technische mogelijkheden vragen echter veel van onze financiële middelen. Erfenissen zijn daarom bijzonder welkom. De tienduizenden radio-luisteraars en tv-kijkers zijn er u dankbaar voor.

Gezinspastoraat
De kinderbijbel van Kerk in Nood ‘God spreekt tot zijn kinderen’ is een belangrijk instrument op het terrein van de gezinspastoraal. De eerste kinderbijbels werden in 1979 verspreid tijdens de ontmoeting van Paus Johannes Paulus II met de Latijns-Amerikaanse bisschoppen. Inmiddels is het boekje in 162 talen vertaald en in 140 landen verspreid met een totale oplage van 48 miljoen exemplaren. Velen hebben alleen dit ene boek. In enkele talen is het de enige bijbel die bestaat en draagt daarom bijtot de eigenheid van de bevolking. In alle talen wordt telkens weer dit ene woord tot ons gericht, bijvoorbeeld in het Sango, de belangrijkste taal in Centraal-Afrika: Singilamingui – Dank u! Elk jaar drukken wij weer opnieuw tienduizenden exemplaren in tientallen talen om aan de vraag van vele bisschoppen over de hele wereld te voldoen.

Vluchtelingen
Het werk van Kerk in Nood begon vlak na de Tweede Wereldoorlog met de hulp aan Oosteuropese vluchtelingen, die werden verdreven uit hun geboorteplaatsen. Vandaag zijn wereldwijd meer dan 13 miljoen mensen op de vlucht, vaak in hun eigen land, voortdurend op zoek naar een plek waar ze hun hoofd te ruste kunnen leggen en kunnen zeggen: ‘hier ben ik thuis’. Meestal zijn de priesters en de zusters de laatsten die op de vlucht moeten. Vaak blijven ze bij de puinhopen om hen, die niet konden vluchten, bij te staan. God huilt mee met elke vluchteling, want Hij moest zelf ook vluchten voor Herodus die Hem als pasgeboren baby dreigde te vermoorden. Waar het kan wil Kerk in Nood Gods tranen drogen.