ACN Ondertekening

Maak een testament op
Alleen door het opmaken van een testament kunt u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Bovendien voorkomt u mogelijke vervelende situaties. Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten dat ze met al uw wensen rekening kunnen houden. Niet alleen mensen met een groot vermogen stellen een testament op. Een testament is voor iedereen belangrijk. Bovendien zit uw vermogen soms 'verborgen' in bezittingen zoals een huis.

Maak een overzicht van al uw bezittingen/schulden
bijvoorbeeld:

  • Bankrekeningen
  • Effectenrekeningen
  • Spaartegoeden / hypotheek
  • Safeloket
  • Vastgoed
  • Vervoermiddelen
  • Juwelen
  • Kunstvoorwerpen
  • Kostbare apparatuur

Denk goed na over wie u wilt opnemen in uw testament
Door het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie u wat wilt nalaten. Vermeld van de betreffende personen de volledige naam, de adresgegevens, de geboortedatum en geboorteplaats en van stichtingen en instellingen de volledige naam- en adresgegevens, eventueel ook het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel.

Kerk in Nood is als volgt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: Stichting Kerk in Nood / Oostpriesterhulp Nederland, Peperstraat 11-13, 5211 KM 's-Hertogenbosch, kvk 41080169.

Als u geen testament opmaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Dat zijn dan alleen bloedverwanten, echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. Heeft u geen familie meer dan vervallen uw bezittingen aan de staat. Erfgenamen betalen over erfenissen successierechten, die over bepaalde delen van de erfenis kunnen oplopen tot 68%. Goede Doelen zoals Kerk in Nood met een ANBI-erkenning van de Belastingdienst betalen geen successierechten. Uw erfenis komt dan volledig ten goede aan het doel waarvoor u het bestemt.

Bedenk wie u wat wenst na te laten
Nadat u een overzicht heeft gemaakt van alle bezittingen en schulden en van de mensen die u wat wenst na te laten, kunt u vastleggen wie u wat wilt nalaten. Als u het moeilijk vindt om dit te bepalen, overlegt u dan eens met een vertrouwenspersoon. Ook kunt u overwegen een fonds op te richten bijvoorbeeld voor de studiekosten van uw (klein-)kinderen.

Noteer welke zaken er verder na uw overlijden moeten worden afgehandeld
U heeft vast een abonnement op een dagblad of tijdschrift. Of bent u donateur van een goed doel of lid van een vereniging. En misschien heeft u wel een huisdier. In een aparte instructie aan de executeur kunt u vastleggen hoe hiermee om moet worden gegaan. Noteer bijvoorbeeld welke abonnementen moeten worden opgezegd en waar het huisdier naartoe gaat. Het is prettig voor uw nabestaanden als zij weten wat geregeld moet worden en hoe u wenst dat dit geregeld wordt.

Bepaal uw uitvaart
Het is voor mensen belangrijk om aan de laatste wens van een naaste te kunnen voldoen. Vandaar dat wij u adviseren om te noteren hoe u de uitvaart geregeld wilt hebben. U kunt bijvoorbeeld de locatie en de muziek bepalen, maar ook of u wilt dat de uitvaart in grote of kleine kring plaatsvindt. Wilt u een uitvaart vanuit een katholieke Kerk? Lees dan ook eens de brochure die het bisdom Den Bosch heeft uitgegeven over de kerkelijke uitvaart. De brochure kunt u hier downloaden.

Schakel een familielid of vriend(in) in
Het opmaken van een testament kan moeilijk zijn. Daarom is het inschakelen van een familielid of een vertrouwenspersoon soms een goede oplossing. Met deze persoon kunt u alles bespreken en hij/zij kan u ook helpen bepaalde zaken uit te zoeken. U kunt ook contact opnemen met de heer Van Voorst tot Voorst van Kerk in Nood. Hij helpt u graag verder. Maar u kunt natuurlijk ook de notaris vragen om u te helpen.

Wijs een executeur aan
De executeur is degene die door u wordt aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, of een goede vriend(in). Dit doet u uiteraard in overleg met die persoon. U kunt het ook aan de notaris overlaten.

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten
Is uw nalatenschap (gedeeltelijk) bestemd voor Kerk in Nood en wilt u er een specifieke bestemming aan geven zoals bouwhulp of de opleiding van priesters? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag hoe u de bestemming het beste kunt formuleren in uw testament.

Ga naar de notaris!
Als u alle gegevens op een rij heeft, raden wij u aan naar de notaris te gaan. U bent nu goed voorbereid en kunt een interessant gesprek voeren. Hij helpt u verder met de laatste details. U kunt uiteindelijk gerust zijn dat alles is geregeld en dat uw dierbaren goed achterblijven. Dat willen we toch allemaal? Heeft u Kerk in Nood opgenomen in uw testament en vooraf nog geen contact gehad? Laat dan toch weten dat Kerk in Nood een van uw erfgenamen is.