Online Kapel

er branden 19 kaarsen

Voor de zielenheil van Jacob Rothchild

Jacob

Utrecht

Voor genezing

Lidy

Utrecht

Ik bid voor degenen die de macht hebben om vrede te bewerken: dat zij hun macht gebruiken om het lijden van mensen te beëindigen en vrede te stichten.

Remy

Rotterdam

ik bid voor wereld vreden armoeden

eric

denhaag

Vader, uw Zoon Jezus is voor ons, alle mensen gestorven, Zijn bloed en lichaam voor de mensen gegeven uw liefde gegeven; laat mij die liefde doorgeven aan vriend en vijand. Geven voor Leven. Mijn dank.

Geven voor Leven

Balk

Vader van Jezus mogen de mens elk mens liefhebben. Mens keer af van kwaad, bekeer tot Liefde. Dit vragende door Jezus Christus. Amen

Vijanden liefhebben

Balk

God, Vader van Jezus moge de mens de wil van de Vader van Jezus nu gaan zoeken; om zich te redden door bekering.

Wil de wil van mijn Vader

Balk

Gebed van de dag

zondag 3 maart 2024

Barmhartige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en U richt ons weer op wanneer wij gevallen zijn. Wij vragen U dat wij in deze periode van bezinning, boete en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Wij bidden U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is. Genees onze gebroken wereld, maak ons hart warm, en wees het Licht van allen die gevangen zitten in de duisternis van ongeloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Pierre-René Rogue, priester en martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.