Wilt u geïnformeerd en geïnspireerd worden? Kom dan naar een van de lezingen of naar andere evenementen van Kerk in Nood. Ontdek hoe de verhalen van verdrukking, vervolging en pastorale nood altijd tegenhangers kennen in verhalen van moed, bekering en hoop.

29
sep

Uitdagingen van de Wereldkerk 1

De Kerk leeft
In veel werelddelen groeit de Kerk. Wist u dat in Singapore in 2016 1227 catechumenen in de Kerk opgenomen zijn en het aantal geloofsleerlingen jaarlijks stijgt? Dat in Indonesië de Kerk vol zit met jongeren? Dat in Afrika het aantal seminaristen toeneemt? Het is niet zo dat in deze landen de Kerk het gemakkelijk heeft. In Indonesië is het moeilijk nieuwe kerken te bouwen en behelpen christenen zich met noodkerken, hoewel ze eigenhandig geld hebben gespaard om een mooi en waardig kerkgebouw te bouwen. Waar de Kerk vervolgd wordt, zien we onvermoede tekenen van vitaliteit. Irakese dominicanen richten een universiteit op. Daar treden ze in dialoog met de islam, ondanks de moeilijke situatie waarin de Irakese christenen verkeren. Dit is maar een greep uit de vele voorbeelden waaruit de levendigheid van de Kerk blijkt.

Wat betekent dit voor ons?
In ons land bestaat geen actieve christenvervolging. Wel hebben geloof en Kerk het moeilijk. We ontmoeten onverschilligheid bij onze tijdgenoten. We ervaren tegenkanting als we opkomen voor de waarden waarvoor de Kerk staat. Soms nemen cabaretiers Kerk en geloof op spottende wijze op de hak. Dat stelt de Kerk voor uitdagingen. Die gaan wij in ons land aan door de weg van de missionaire Kerk in te slaan. Wat kunnen we leren van christenen die in andere moeilijke situaties authentiek getuigen van hun geloof? Hoe zijn zij missionair en wat laat dat aan ons zien? Onder andere deze vraag komt aan de orde in de cursus: Uitdagingen van de Wereldkerk.

Locatie en data
De vier avonden van deze cursus worden gehouden in de Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 in Breda op 29 september, 13 en 27 oktober en 10 november  2021,  19.30 tot 21.30 uur.

Opgeven kan hier via de website van het Sint Franciscentrum .