fbpx

Wilt u geïnformeerd en geïnspireerd worden? Kom dan naar een van de lezingen of naar andere evenementen van Kerk in Nood. Ontdek hoe de verhalen van verdrukking, vervolging en pastorale nood altijd tegenhangers kennen in verhalen van moed, bekering en hoop.

07
jun

Dag van de Weldoeners, Hoogfeest Heilig Hart

Op de dag dat de Kerk het grote feest van het Heilig Hart van Jezus viert, kijkt ACN met grote dankbaarheid naar de hartverwarmende giften van al haar weldoeners.

Het woord ‘hart’ wordt in de Heilige Schrift meer dan 1000 keer gebruikt. Het betekent het diepste centrum van de persoon, die plaats waar de zintuigen en hun perceptie, de achtergrond van ervaring, de emotionele wereld, de wil en het intellect, intuïtie en inspiratie samenkomen. Het is de plaats waar de persoon zijn of haar beslissingen neemt. Het hart bepaalt en kwalificeert de hele persoon – in tijd en eeuwigheid.

In de contemplatie en aanbidding van het Heilig Hart van Jezus heeft de Kerk een prachtig geschenk ontvangen. Vooral door de mystieke ervaringen van de heilige Gertrude, de heilige Margaretha Maria Alacoque en, op haar eigen manier ook, de heilige Faustina Kowalska, kunnen we veel te weten komen over de processen en bewegingen in het hart van Jezus en over de kenmerken van zijn liefde en mededogen.

Tegen deze achtergrond is het juist en gepast dat ACN op elk feest van het Heilig Hart van Jezus haar weldoeners aan het hart van Jezus verbindt en in het kader van de ‘Dag van de weldoeners’ een speciaal dankwoord stuurt.

Het zijn uw persoonlijke giften en liefdadigheid die ons dankbaar en blij maken. Niet alleen omdat het betekent dat we dringend noodzakelijke hulp kunnen bieden, maar vooral omdat het overeenkomt met de essentie van het hart van Jezus en zijn liefde tastbaar maakt.

De heilige Margaretha Mary schreef vanuit haar diepe ervaring van de liefde van het hart van Jezus: “We moeten de echtheid van onze bedoelingen meer door werken dan door woorden kenbaar maken.” En omdat ze ons wil binnenleiden in de ervaring van de liefde in het hart van Jezus, moedigt ze ons aan: “Laten we ons hart leeg maken van alles wat aards is, vol liefde jegens onze naaste en vrijgevig jegens de armen!” Soms – zo lijkt het mij – vinden degenen die dit advies opvolgen daar net zoveel nut en genezing in als degenen die erdoor geholpen worden.

Beste weldoeners, projectpartners en medewerkers, ieder van u draagt eraan bij dat er veel goeds kan gebeuren door ACN, dat de liefde van het hart van Jezus uitdrukt. Op het feest van vandaag bevelen wij u in onze gebeden en vieringen aan bij de diepe liefde van het hart van Jezus.

Met de woorden die de heilige Margaretha Maria Alacoque ons heeft nagelaten, wil ik u uitnodigen om (opnieuw) het hart van Jezus te aanbidden: “Mijn goddelijke Verlosser heeft mij laten weten hoe zij die werken voor de genezing van zielen, de kunst zullen bezitten om de hardste harten te raken en met wonderbaarlijk succes te werken wanneer zij zelf doordrongen zijn van een tedere toewijding aan zijn goddelijke hart.

Wat de mensen in de wereld betreft, zij zullen op deze manier in hun positie de nodige hulp vinden: vrede in het gezin, verlichting van hun werk en de zegen van de hemel op al hun ondernemingen. En o, hoe zoet is het om te sterven, wanneer men voortdurend toegewijd is geweest aan het heilige hart van Hem die ons zal oordelen.”

In grote dankbaarheid en met de gebedskreet: “Heer Jezus Christus, maak ons hart als uw hart!” groet ik u en wens ik u alle zegen toe.

Hoogachtend, pater Anton Lässer CP
Kerkelijk assistent Kerk in Nood (ACN) Internationaal