Collage-Red-Wednesday-button
Badge

Vrij zijn om te geloven?

Een vergeten mensenrecht

We staan er zelden bij stil: dat maar liefst 61% van de wereldbevolking leeft in landen zonder echte godsdienstvrijheid. En dat terwijl de geloofsovertuiging voor veel mensen een diep innerlijk verankerd deel van de identiteit en van het dagelijkse leven vormt. In veel landen waar sprake is van ernstige discriminatie en vervolging omwille van geloof, vormt de christelijke minderheid het doelwit. Laat zien dat u solidair bent met mensen die niet vrij zijn om te geloven en in het bijzonder vervolgde Christenen. Bestel de button en ontvang gratis informatie over godsdienstvrijheid en over #RedWednesday.

#RedWednesday®

Woensdag 25 november 2020

ACN-20171004-62087


In 2019 wisten we met #RedWednesday® ruim 335 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Ook in 2020 vragen we aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. Door op woensdag 25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen - om te geloven wat zij willen. Doe mee!

Ja, ik doe mee!
en wens de solidariteitsbutton en informatie over #RedWednesday te ontvangen.