Een oproep aan de Westerse samenleving

Een nieuw boek van kardinaal Sarah aan de hand van een vraaggesprek met journalist Nicolas Diat. In dit boek gaat de kardinaal in op de Westerse samenleving die niet meer in staat lijkt te zijn om het culturele erfgoed en de ervaringen uit het verleden door te geven aan de jonge generaties. De kardinaal pleit er juist voor dat jongeren  de vrijheid wordt gegund om van hun ouders zekerheden en regels te ontvangen die gebaseerd zijn op ervaring. Ontvangen is óók een vorm van vrijheid.

18,50