365 teksten uit de traditie van de Kerk.

Het boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door pastoor Jeroen Smit en Helen Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.

Zij besloten een boekje te maken met voor elke dag van het jaar een citaat over Gods barm­har­tig­heid. Beginnend met St. Augustinus wordt dagelijks de heilige van de maand aange­haald over het thema barm­har­tig­heid. Bewust is gekozen voor twaalf heiligen door de eeuwen heen, om te bena­drukken dat het thema altijd een grote rol heeft gespeeld.

207 pagina's.

9,75