ACN-nederland-w

Vrede, verzoening en vergeving

Vredespark Ommel

In het Processiepark Mariaoord in Ommel, een plaats voor troost, rust, bezinning en ontspanning en vreedzame ontmoeting met anderen en de Ander, brengt Kerk in Nood u enkele bijzondere verhalen over vergeving, verzoening en vrede. Lees, luister laat u inspireren door de verhalen!

Maria van Vrede

Het processiepark Mariaoord in Ommel: een plaats voor bezinning over vergeving, verzoening en vrede.
Logo-Mariaoord-Park-van-Vrede

In de Goede Week in 1440 dook in Ommel een Byzantijns Mariabeeld op, vandaag de dag bekend als Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel. Hoe het in Ommel terecht is gekomen, is niet bekend. Door de eeuwen heen is Maria hier vereerd en hebben mensen tot haar gebeden voor vrede en bijstand in nood. Ook vandaag de dag komen velen naar het processiepark om Maria, als middelares, te vragen om haar voorspraak. Bid u mee voor vergeving, verzoening en vrede onze wereld?

Foto beeld Maria Ommel

Gebed tot Maria

Het volgende eeuwenoude gebed is door veel gelovigen gebeden: Onze lieve Vrouw van Ommel, beminde Moeder, ik kom tot U met een kinderlijk vertrouwen. U hebt begrip voor mijn moeilijkheden. Heb medelijden met mij, o lieve Moeder. Gij kunt, Gij moet mij helpen. Niemand neemt vruchteloos zijn toevlucht tot U: hoe zoudt Gij mij dan onverhoord kunnen laten weggaan? Mijn hoop is op U gevestigd en ik bid U nederig om bijstand in mijn grote nood... Lieve Vrouw van Ommel, wil mijn smeken verhoren: ik beloof U dankbaarheid en liefde al de dagen van mijn leven. Amen. Onze lieve Vrouw van Ommel troosteres in elke nood, bid voor ons.

Vergeving, verzoening en vrede

Om u te inspireren met verhalen over verzoening, vergeving en vrede, werkt het processiepark Mariaoord samen met Kerk in Nood. Vanaf de oprichting in 1947 staan begrippen als verzoening en vrede centraal in het werk van deze katholieke hulporganisatie.

Toen

Op 27 mei 1940 werden in het dorp Vinkt, gelegen in de buurt van de Belgische stad Gent, zesentachtig burgers door Duitse troepen geëxecuteerd. Tien jaar later gebeurde iets dat de moeite van het herinneren waard is.

Recent

Tijdens de Avond van de Martelaren worden mensen herdacht die het afgelopen jaar om hun geloof zijn vermoord. Luister naar de overwegingen en het verhaal van Gabriël, die de daders van de moord op zijn broer vergeeft.

30-Centraal-Afrikaanse-REpubliek-en-uitsnede-pr-Aurelio

Vandaag

Waar de haat regeert, treden religieuzen vaak op als vredestichter. Toch blijft het moeilijk om je vijand lief te hebben. De Italiaanse pater Aurelio Gazzera, missionaris in de Centraal Afrikaanse Republiek, vertelt hoe liefde de haat overwon in Bozoum.

Breng vrede en verzoening

“We kunnen zoveel doen, werkelijk zoveel. Juist nu is het meer dan ooit nodig om de harten van de mensen en hun geweten te sterken. Een crisis van deze aard raakt ons diep en het spoort ons aan om het voorbeeld van Jezus, zijn Woord en leven, na te volgen. Hij kan ons kracht en moed geven. Hij opent wegen van licht en hoop." - Pater Aurelio Gazzera, missionaris in de Centraal Afrikaanse Republiek
At the diocese of Kayes in Mali, 2017

Ja, ik wil verzoening brengen

Graag maak ik onderstaande bedrag over aan Kerk in Nood om wereldwijd projecten voor dialoog, verzoening en vrede mogelijk te maken.


DEEL OP SOCIAL MEDIA

#vredespark

Kerk in Nood is sinds 2010 een pauselijke stichting.

pontifical_foundation