Copyright
Foto's op deze website komen vaak uit eigen archief, maar zijn deels afkomstig van internet. Als u meent dat wij ten onrechte gebruik maken van een foto volstaat een bericht naar info@kerkinnood.nl. De foto zal dan meteen worden verwijderd.
 

Privacyverklaring
Bestellers worden in ons bestellerbestand opgenomen. Wij verstrekken buiten ons doel van registratie geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Door het plaatsen van een bestelling wordt Kerk in Nood tevens gemachtigd om -zo nodig- gegevens omtrent het domicilie van besteller bij andere instanties op te vragen (bijvoorbeeld i.v.m. adreswijziging door verhuizing e.d.). Op de website doorgegeven e-mailadressen kunnen gebruikt worden om informatie te sturen over Kerk in Nood via een E-zine. Voor ontvangst van de E-zine kunt u zich afmelden via de link die onder elke E-zine staat. 

Leveringsvoorwaarden webwinkel

Prijzen
De op deze website vermelde prijzen zijn in Euro's (€) en inclusief BTW, en onder voorbehoud van recht op wijziging. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Kerk in Nood tot het volledige factuurbedrag is betaald. Bij alle bestellingen wordt een bedrag voor verzendkosten (behandelings-, verpakkings- en bezorgkosten) in rekening gebracht, tenzij anders staat vermeld. Een actueel overzicht van de verzendkosten is bij Kerk in Nood op te vragen.

Zichttermijn
Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld heeft de besteller 7 dagen de tijd, gerekend na datum van de rekening, te besluiten of hij het (de) artikel(en) wil houden. Na de zichttermijn is de koop dus gesloten. De verzendkosten van de levering en van de eventuele retourzending, al dan niet door Kerk in Nood geregeld, komen ten alle tijde voor rekening van besteller.

Bezorging/verzending
De leveringen binnen Nederland worden verzorgd door o.a. Selektvracht en/of TNT Post. Tenzij anders opgegeven, wordt de bestelling aan huis bezorgd of, indien u niet thuis bent, bij (over)buren. U treft dan een kaartje in uw brievenbus aan met de vermelding waar uw pakket is afgeleverd, wanneer de bezorger opnieuw het pakket bij u brengt, dan wel een bericht of u telefonisch een afspraak wilt maken voor bezorging. Voor leveringen buiten Nederland maken wij o.a. gebruik van TPG Post. Voor iedere verzending geldt dat deze plaatsvindt voor risico en kosten van de besteller.

Retourzending
Bestellingen worden door Kerk in Nood met zorg uitgevoerd. Wanneer desondanks iets van de (deel)zending door besteller niet in orde wordt bevonden kan, binnen 7 dagen na datum van de rekening, de zending
Binnen Nederland

  • door besteller gefrankeerd aan Kerk in Nood worden teruggezonden
  • door Kerk in Nood bij besteller worden opgehaald. De kosten van deze service worden bij de besteller in rekening gebracht.

Buiten Nederland

  • door besteller gefrankeerd aan Kerk in Nood worden teruggezonden.

Bij een retourzending dient de besteller d.m.v. een bij te sluiten mededeling de reden van retourzending op te geven. Ongefrankeerde (retour) zendingen, worden door Kerk in Nood niet geaccepteerd. De kosten van (retour) zendingen naar ons antwoordnummer worden altijd in rekening gebracht.

Betaling
Betaling dient strikt netto, binnen 30 dagen na datum van de rekening te geschieden. Eventuele onverhoopte herinneringskosten komen ten alle tijde voor rekening van de besteller.

Overige condities
Levering aan postbusnummers is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk afzonderlijk overeengekomen. Voor alle artikelen geldt: zolang de voorraad strekt. Prijs-, model- en kleurwijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Kerk in Nood is niet verantwoordelijk voor levertijdsoverschrijdingen vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht.

Enig voorbehoud
Bij iedere bestelling wordt bezien of deze uitgevoerd kan worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie betreffende het bestel- en betaalgedrag van de besteller en de administratieve gegevens van Kerk in Nood. Kerk in Nood heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals bijv. het vragen van vooruitbetaling of levering onder rembours. Door het plaatsen van een bestelling geeft besteller te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Hiermee vervallen alle voorgaande aanbiedingen.